Stödpedagogutbildning på distans 1 år

Ansökan stängd

Stödpedagogutbildning på distans 1 år

Folkhögskolan Hvilan

Ansökan stängd

Nu startar vi en yrkesutbildning på distans till stödpedagog. Som stödpedagog kan du arbeta med att ge stöd i vardagen till personer med funktionsvariationer. Efter avslutad utbildning får du yrkesexamen från folkhögskola. Möjligheterna till jobb är mycket goda!

Vi möts där du är och tillsammans tar vi oss vidare.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs, Yrkesutbildning

Träffar:
24 obligatoriska träffar
10 obligatoriska nätträffar

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Grundläggande behörighet (avslutade gymnasiestudier eller motsvarande) och godkänt Sv 2/SvA 2. Tidigare erfarenhet av relaterade arbeten är meriterande.

Kostnader: 950 :- / läsår. Kostnad för läromedel tillkommer.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 1 sep 2021 - 10 jun 2022

Kontakt:

Telefon: 040-464400
E-post:
info@hvilan.se


Fler kurser inom:

Utbildningen passar dig om du känner igen dig i ett eller några av följande påståenden:

  • Du trivs med att arbeta med människor
  • Du vill vara ett stöd i vardagen för individer på tex LSS-boende eller daglig verksamhet
  • Du vill lära mer om funktionsvariationer

Stödpedagogens roll innebär att arbeta med att stötta och handleda, sätta mål och göra planer framåt utifrån individens egna behov och förutsättningar. Som stödpedagog är du en viktig del i att hjälpa människor med kognitiva funktionsvariationer till att få nyttja sin fulla potential genom att skapa begriplighet och hanterbarhet i vardagen.

Du får utveckla din kompetens inom tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande, lär dig om olika funktionsvariationer, relevanta lagar såsom bla LSS och Socialtjänstlagen. Utbildningen blandar teori med praktik ute på relevanta verksamheter. Du kommer också göra ett antal studiebesök. Samtalet och utbytet av erfarenheter med dina studiekamrater är en viktig del av din utbildning.

Utbildningen är på distans med ett ca 6 obligatoriska heldagsträffar varje termin och sammanlagt 8 veckor praktik på heltid.

Framtida arbetsplatser är exempelvis inom LSS eller daglig verksamhet.

Folkhögskolan Hvilan arbetar utifrån en folkbildningspedagogik. Här får du en bred bildning så att du kan växa som människa. Våra studerandes erfarenheter och kunskap tas till vara och blir en grund för deras studier. Möten mellan människor med olika bakgrunder är en naturlig och inspirerande vardag hos oss. Det är från dessa man lär sig om varandra, sig själv och utvecklas.

Efter genomförd utbildning kan du:

  • arbeta med personer som har en funktionsvariation och vara ett stöd i deras vardag
  • bygga relationer med både brukare och anhöriga
  • du har kännedom om de lagar som styr verksamheten

IT-utrustning

Du behöver på egen hand ha tillgång till dator inkl. webbkamera och mikrofon samt en stabil Internetförbindelse för att kunna delta i utbildningen.

Obligatorisk närvaro
Utöver ordinarie utbildningstid ingår Öppet hus en lördag under vårterminen som ger kompensationsledighet.

Med reservation för att
Utbildningsinnehåll och kursplaner kan förändras. Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid bl.a. lågt antal sökande, akuta omständigheter eller liknande. Sökande meddelas via e-post.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Möjligheten att få jobb som stödpedagog är goda.