Under fyra dagar besöker vi platser, orter och utställningar med koppling till temat. Lunch och fika förläggs likaså till platser med naturlig anknytning till temat.

Kurstyp: Sommar/helg/veckokurs

Studietakt: 100%

Längd: 4 dagar

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Kostnader: Kostnad 4950 kr för kost och logi.

Studiestödsnivå (CSN):
Ej studiestödsberättigad

Internat: Ja

Kurstid: 2 jul 2018 - 5 jul 2018

Kontakt

Telefon:
E-post:

genom konstens, diktens och vetenskapens spegling

Kursen är avsedd att spegla 1700-talets Skåne, gestaltat genom tongivande människor som från skilda perspektiv beskriver landskapet i bland annat konst och dikt. Dåtidens geografi med tidsaktuella kartor används i framställningen. Vi belyser också vetenskapens framväxt, vilken präglade detta sekel och vilken banande väg för en ny tid. Vi presenterar 1700-tals-landskapet för att visa hur förändringsprocesserna under detta sekel lett fram till vår egen tid.

Under fyra dagar besöker vi platser, orter och utställningar med koppling till temat. Lunch och fika förläggs likaså till platser med naturlig anknytning till temat. I en tid som ofta är männens, lyfts även kvinnors roll i samhället fram. Bland namn som kommer att avhandlas märks Carl August Ehrensvärd, Per Henrik Ling, Christina Piper, Anders Tidström, Carl von Linné och Margareta von Ascheberg.

Kursledare är Michael Economou och Matz Jörgensen.

Michael är författare och skribent, också verksam som lärare och guide.

Matz är författare och fotograf, har bakom sig bland annat studier i historia och etnologi vid Lunds universitet. Hans många böcker har belyst Linné, allmän konsthistoria och skånsk historia.