Lyssna på din kropp och tillåt den rörelse du finner inom dig att växa och ta plats. I den här workshopen guidar jag dig till mötet med din dans.

Kurstyp: Sommar/helg/veckokurs

Studietakt: 100%

Längd: 5 dagar

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Kostnader: Kostnad 5100 kr för kost och logi.

Studiestödsnivå (CSN):
Ej studiestödsberättigad

Internat: Ja

Kurstid: 5 aug 2019 - 9 aug 2019

Kontakt:

Telefon:
E-post:

Lyssna på din kropp och tillåt den rörelse du finner inom dig att växa och ta plats. I den här workshopen guidar jag dig till mötet med din dans.

Dans är kommunikation.

Kommunikation med din meddansare och eventuellt en publik men framförallt inåt med dig själv. I en trygg och tillåtande atmosfär som är befriad från värderingar gentemot varandra och oss själva får du tillfälle att utforska din alldeles unika dans.

Vi arbetar med enkla, konkreta övningar och riktar uppmärksamheten direkt till kroppen utan omvägen via intellektet. På detta sätt kringgår vi våra förutfattade meningar om vad dans är vilka ofta står i vägen i vår strävan att känna oss fria i dansen. 

Under kursens gång kommer vi att arbeta med frigörande dans, föra/följa övningar, inslag av kontaktimprovisation och med fysiska objekt med syfte att låta objektet inspirera till rörelsen. 

Kursen är tillgänglig för alla oavsett tidigare erfarenheter. Det som krävs är nyfikenhet på den dans du har inom dig.

Kursledare är Daniel Staley, som arbetar som dansare i danskompaniet Memory Wax i Malmö. Han har flerårig erfarenhet som dansare och danspedagog i en mängd olika sammanhang. Han är inspirerad av bland annat Gabrielle Roths De 5 rytmerna.