Allmän kurs med inriktning Grafisk design fördjupning

Fridhems folkhögskola


Ansök nu

Denna kurs passar dig som vill utveckla ditt intresse för design, illustration och visuell kommunikation.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Antagningsintervju på skolan

Kostnader: Matrialkostnad 3000 kr/term. Övriga terminskostnader 1100 kr/termin. Där ingår: kopior/utskrifter, 100 utskrifter, gemensamma måltider under startveckan, maten på de olika festerna, avslutningslunchen och för- och eftermiddagskaffe mån-fred.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 19 aug 2019 - 20 dec 2019

Kontakt

Alaya Vindelman

Telefon:
E-post:
alaya.vindelman@fridhemsfolkhogskola.se

Vill du…

  • fördjupa ditt intresse för konstnärligt skapande, visuell kommunikation och kreativ konceptutveckling,
  • få en grund att stå på inför högre designstudier,
  • jobba fram en portfolio och arbetsprover?

Då ska du söka till Fridhems allmänna kurs med Grafisk design- fördjupning som inriktning!

Du behöver inte ha gått Fridhems Grundkurs i grafisk design. Du behöver inte heller göra arbetsprover för att söka. Det du behöver ett stort intresse för form och design, vara självgående och motiverad samt gärna ha en del erfarenhet av att jobba i Photoshop, Illustrator eller Indesign. Förkunskaper så som att ha läst design, bild eller foto under gymnasiet, gått andra liknande kurser eller hållit på mycket på egen hand premieras.

Under kursen jobbar vi brett inom det grafiska området och du kommer få utveckla både teknik och konstnärlighet. Denna kurs fördjupar kunskaperna i de grundläggande principer som berör grafisk design och trycksaksproduktion.

Vi lär oss att analytiskt bearbeta och utveckla en idé, finslipa din arbetsprocess samt strukturerat kunna presentera ditt färdiga resultat. Vi arbetar med allt från informationsdesign och illustration till layout och typografi.

Vi jobbar växelvis med större och mindre uppgifter både i grupp och som enskilt arbete. Vi arbetar med de senaste programvarorna i mac-miljö men även för hand i olika tekniker och material. Stor vikt läggs vid det egna skapandet och din personliga utveckling.

Målet med kursen är att du ska få chans att utveckla ditt skapande samt att du ska få en bred och gedigen grund att stå på inför högre studier.

Grafisk design - fördjupning läses med dina huvudlärare på 40 %. Resten av tiden läser du specialkurser inom grafiskrelaterade ämnen för att bredda din kunskap inom fältet. Bl.a. läses digital bildproduktion, designhistoria, projektledning samt skissteknik och kroki. Dessa kurser är både teoretiska och praktiska. Har du enstaka gymnasiekurser du behöver läsa in går det att hitta lösningar för att läsa dem vi sidan av resterande studier.  

Under läsåret besöker vi aktuella utställningar och gör vissa studiebesök. I slutet av vårterminen åker vi på en gemensam längre studieresa.

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss!

Kontaktlärare: alaya.vindelman@fridhemsfolkhogskola.se

Linjeledare: cecilia.hallden@fridhemsfolkhogskola.se

Reception: info@fridhemsfolkhogskola.se

OBS: På skolan finns också en kurs som heter Grafisk design - grund. Grafisk design grund är för dig som vill läsa grunderna inom grafisk design och samtidigt läsa in flera gymnasieämnen och särskilda behörigheter. Inga förkunskaper krävs till denna kurs.

Antagningsintervju När din ansökan kommit in kommer du att kallas till antagningsintervju på skolan. Då får du träffa lärare, linjeledare, se skolans lokaler och få mer ingående information om kurserna. Du får i en intervju redogöra för dina mål med studierna och diskutera om du har något gymnasieämne du också behöver läsa. Intervjun är ett viktigt tillfälle för dig och oss att se om det här är rätt skola just för dig.

Allmänna ämnesstudier- På Fridhems folkhögskola är läsåret indelat i fyra perioder och under varje period läser du ett grafiskrelaterat ämne parallellt med din huvudinriktning i grafisk design. Varje period finns också möjligheten att läsa ett valbart gymnasieämne om du är i behov av detta. 

Sammanfattande studieomdöme Efter fullgjord kurs på minst 30 veckor ges, vid sidan av godkända behörigheter i enskilda ämnen, ett omdöme om deltagarnas studieförmåga, i en skala från ett till fyra. Omdömet är en helhetsbedömning, i vilken ingår kriterier som förmåga till analys och överblick, förbättring av kunskaper och färdigheter samt social kompetens i samarbete med andra. Det är med studieomdömet du konkurrerar om platserna på universitet och högskolor.

Studievägledning Du får hjälp och råd genom regelbundna, individuella samtal med din kontaktlärare. Skolan har även ett samarbete med Studie- och yrkesvägledare på Malmö Högskola