Allmän kurs med inriktning Högskoleförberedande

Fridhems folkhögskola


Ansökan stängd
Förbered dig inför högskola/universitet. Du arbetar med projektarbeten där du utvecklar din studieteknik/inlärningsstil, blir bättre på informationssökning - bearbetning. Du tränar muntliga och skriftliga redovisningar och presentationer. Får inblick i teorier, hur akademiska studier är upplagda.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år Möjlighet att gå mer än ett år finns.

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Antagningsintervju på skolan.

Kostnader: Materialkostnad 1250 kr/term. Övriga terminskostnader 1100 kr/termin. Där ingår: kopior/utskrifter, 100 utskrifter, gemensamma måltider under startveckan, maten på de olika festerna, avslutningslunchen och för- och eftermiddagskaffe mån-fred.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 17 aug 2020 - 18 dec 2020

Kontakt:
Lars Karlsson

Telefon:
E-post:
lars.karlsson@fridhemsfolkhogskola.se

Förbered dig inför högskola/universitet! Du arbetar med projektarbeten där du utvecklar din studieteknik/inlärningsstil, blir bättre på informationssökning - bearbetning. Du tränar muntliga och skriftliga redovisningar och presentationer. Får inblick i teorier, hur akademiska studier är upplagda.

Vill du…

  • förbereda dig inför studier på universitet eller högskola,
  • träna inför högskoleprovet,
  • läsa in kurser på gymnasienivå?

Då ska du söka till Fridhems allmänna kurs med Högskoleförberedande inriktning!

Du behöver inte kunna skriva en perfekt akademisk uppsats. Du behöver inte heller inte klara 2.0 på högskoleprovet. Du behöver inte ens veta att du ska plugga på universitet eller högskola eller vad du ska plugga. Det du behöver är en vilja att utvecklas och bli den bästa student du kan bli.

Under kursen arbetar vi med att skriva uppsatser och hemtentor, med att diskutera litteratur och tar reda på mer om att plugga på universitet eller högskola, vad det innebär.

Du lär dig att formulera problem och frågeställningar, att söka och värdera information, att skriva uppsatser och andra akademiska texter men också att delta i diskussioner och föra fram en åsikt. Vi jobbar med olika skönlitterära texter för läslustan (och lästräningen) och diskussionen efteråt som ger nya infallsvinklar. Vi jobbar också med annat material: både instruktioner och exempel på akademiska texter och material till eget arbete.

Målet med kursen är att du ska börja på universitet eller högskola och känna att du förstår hur studier där fungerar: hur du ska tänka och arbeta. Men också att du har fått en insikt i hur du själv fungerar: hur din studieteknik ser ut.

Vill du veta mer är du varmt välkommen at kontakta oss!

Kontaktlärare: lars.karlsson@fridhemsfolkhogskola.se

Biträdande rektor: cecilia.hallden@fridhemsfolkhogskola.se

Reception: info@fridhemsfolkhogskola.se

 

Allmänna ämnesstudier
Under skolveckorna ägnas ungefär halva schematiden åt inriktningen och andra halvan åt ämnesstudier. På Fridhems folkhögskola är läsåret indelat i fyra perioder och under varje period läser du ett ämne. I samråd med lärarna väljer du studier antingen i de gymnasiegemensamma ämnena, om du helt eller delvis saknar dessa, eller i de andra kurser vi erbjuder.  

Behörigheter och kompetens - hur väljer man ämnen?
Du läser ämnen och kurser som du saknar godkända gymnasiebehörigheter i, eller behöver repetera. Om du blir antagen gör du upp en definitiv studieplan under startveckan. Kursutbudet på Fridhem är stort och utöver de gymnasiegemensamma ämnena som du behöver för din behörighet, kan du fritt välja de kurser du är intresserad av.

Antagningsintervju
När din ansökan kommit in kommer du att kallas till antagningsintervju på skolan. Då får du träffa lärare, se skolans lokaler och få mer ingående information om kurserna. Du får i en intervju redogöra för dina mål med studierna och diskutera vilka kurser och ämnen som är bäst för dig att läsa. Om du blir antagen fastställs dina ämnesval under introduktionsveckan. Intervjun är ett viktigt tillfälle för dig och oss att se om det här är rätt skola just för dig.

Grundläggande behörighet
För att få grundläggande behörighet att söka högskolestudier måste du ha motsvarande godkänd nivå i samtliga gymnasiegemensamma ämnen och en sammanlagd tid av tre års studier på gymnasienivå. Du kan ha studerat dessa tre åren enbart på folkhögskola eller kombinera tiden på folkhögskola med din tid på gymnasiet. Det går också med två års studier och ett års arbetslivserfarenhet.

Särskilda behörigheter
Många högskoleutbildningar kräver också andra särskilda behörigheter i enskilda ämnen. Flera av dessa ämnen får du om du läser våra behörighetsgivande kurser.

Sammanfattande studieomdöme
Efter fullgjord kurs på minst 30 veckor ges, vid sidan av godkända behörigheter i enskilda ämnen, ett omdöme om deltagarnas studieförmåga, i en skala från ett till fyra. Omdömet är en helhetsbedömning, i vilken ingår kriterier som förmåga till analys och överblick, förbättring av kunskaper och färdigheter samt social kompetens i samarbete med andra. Det är med studieomdömet du konkurrerar om platserna på universitet och högskolor.

Studievägledning
Du får hjälp och råd genom regelbundna, individuella samtal med din kontaktlärare. Skolan har även ett samarbete med Studie- och yrkesvägledare på Malmö Högskola.