Allmän kurs med inriktning Måleri- och formspråk

Fridhems folkhögskola


Ansökan stängd
Du prövar olika tekniker och material. Du går upp i format och arbetar mycket på väggen eller vid staffliet för att utveckla ditt eget måleri. Vi har genomgångar av arbetsuppgifterna för att träna bildseende och att ge och ta konstruktiv kritik. Under året produceras ett antal utställningar.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år Möjlighet att gå mer än ett år finns.

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Antagningsintervju på skolan.

Kostnader: Materialkostnad 3500 kr/term. Övriga terminskostnader 1100 kr/termin. Där ingår: kopior/utskrifter, 100 utskrifter, gemensamma måltider under startveckan, maten på de olika festerna, avslutningslunchen och för- och eftermiddagskaffe mån-fred.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 17 aug 2020 - 18 dec 2020

Kontakt:
Pia Palm

Telefon:
E-post:
pia.palm@fridhemsfolkhogskola.se

Under denna allmänna kurs prövar du olika tekniker och material. Du går upp i format och arbetar mycket på väggen eller vid staffliet för att utveckla ditt eget måleri. Vi har genomgångar av arbetsuppgifterna för att träna bildseende och att ge och ta konstruktiv kritik. Under året produceras ett antal utställningar.

Vill du…

  • hitta din egen stil och uttryckssätt,
  • prova olika tekniker,
  • läsa in kurser på gymnasienivå?

Då ska du söka till Fridhems allmänna kurs med måleriinriktning!

Du behöver inte vara fullärd, utan vi gräver där du står. Du behöver inte veta vad du vill med ditt skapande, det kan du hitta här. Det du behöver är en vilja att utvecklas, vara nyfiken samt tycka att det är stimulerande och härligt att vara kreativ.

Under kursen går vi igenom olika material och tekniker och hur de används på mest effektfulla sätt. Du har kroki både på höst- och vårtermin. Du går upp i format och arbetar mycket på väggen. Vi lär oss det som ingår i en grundläggande konstnärlig utbildning. Vi arbetar fram en portfolio som kan användas vid sökningar till andra skolor. Vi arbetar tillsammans och analyserar varandras verk för att inspireras och komma vidare i vår egen utveckling. . Inte minst experimenterar vi mycket och utvecklar bildskapandet. Vi jobbar med akryl, olja, akvarell, spray, olika pennor och kritor. Det finns en mängd material att tillgå och du har tillgång till målerisalen dygnet runt.

Målet med kursen är att du ska utvecklas och fördjupa dina kunskaper och få insikter och färdigheter i ditt skapande. Du får också många möjligheter att utveckla ditt egna fria måleri och ställa ut dina verk både på och utanför skolan.

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss!

Kontaktlärare: pia.palm@fridhemsfolkhogskola.se

Biträdande rektor: lars.karlsson@fridhemsfolkhogskola.se

Reception: info@fridhemsfolkhogskola.se

 

 Allmänna ämnesstudier
Under skolveckorna ägnas ungefär halva schematiden åt inriktningen och andra halvan åt ämnesstudier. På Fridhems folkhögskola är läsåret indelat i fyra perioder och under varje period läser du ett ämne. I samråd med lärarna väljer du studier antingen i de gymnasiegemensamma ämnena, om du helt eller delvis saknar dessa, eller i de andra kurser vi erbjuder.  

Behörigheter och kompetens - hur väljer man ämnen?
Du läser ämnen och kurser som du saknar godkända gymnasiebehörigheter i, eller behöver repetera. Om du blir antagen gör du upp en definitiv studieplan under startveckan. Kursutbudet på Fridhem är stort och utöver de gymnasiegemensamma ämnena som du behöver för din behörighet, kan du fritt välja de kurser du är intresserad av.

Antagningsintervju
När din ansökan kommit in kommer du att kallas till antagningsintervju på skolan. Då får du träffa lärare, se skolans lokaler och få mer ingående information om kurserna. Du får i en intervju redogöra för dina mål med studierna och diskutera vilka kurser och ämnen som är bäst för dig att läsa. Om du blir antagen fastställs dina ämnesval under introduktionsveckan. Intervjun är ett viktigt tillfälle för dig och oss att se om det här är rätt skola just för dig.

Grundläggande behörighet
För att få grundläggande behörighet att söka högskolestudier måste du ha motsvarande godkänd nivå i samtliga gymnasiegemensamma ämnen och en sammanlagd tid av tre års studier på gymnasienivå. Du kan ha studerat dessa tre åren enbart på folkhögskola eller kombinera tiden på folkhögskola med din tid på gymnasiet. Det går också med två års studier och ett års arbetslivserfarenhet.

Särskilda behörigheter
Många högskoleutbildningar kräver också andra särskilda behörigheter i enskilda ämnen. Flera av dessa ämnen får du om du läser våra behörighetsgivande kurser.

Sammanfattande studieomdöme
Efter fullgjord kurs på minst 30 veckor ges, vid sidan av godkända behörigheter i enskilda ämnen, ett omdöme om deltagarnas studieförmåga, i en skala från ett till fyra. Omdömet är en helhetsbedömning, i vilken ingår kriterier som förmåga till analys och överblick, förbättring av kunskaper och färdigheter samt social kompetens i samarbete med andra. Det är med studieomdömet du konkurrerar om platserna på universitet och högskolor.

Studievägledning
Du får hjälp och råd genom regelbundna, individuella samtal med din kontaktlärare. Skolan har även ett samarbete med Studie- och yrkesvägledare på Malmö Högskola.