Allmän kurs med inriktning Studieförberedande

Fridhems folkhögskola


Ansökan stängd
Var det länge sedan du studerade? Här får du möjlighet att komma igång med dina studier. Vi utgår från dig och dina behov när du går hos oss. Du får läsa in dina gymnasiegemensamma ämnen i din takt.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år Möjlighet att gå mer än ett år finns.

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Ansökningsintervju på skolan

Kostnader: Materialkostnad 1250 kr/term. Övriga terminskostnader 1100 kr/termin. Där ingår: kopior/utskrifter, 100 utskrifter, gemensamma måltider under startveckan, maten på de olika festerna, avslutningslunchen och för- och eftermiddagskaffe mån-fred.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 17 aug 2020 - 18 dec 2020

Kontakt:
Ulrika Andersson

Telefon:
E-post:
ulrika.andersson@fridhemsfolkhogskola.se

Allmän kurs med studieförberedande inriktning

Var det länge sedan du studerade? På den studieförberedande inritningen får du möjlighet att komma igång med dina studier. Vi utgår från dig och dina behov när du går hos oss. Du får läsa in dina gymnasiegemensamma ämnen i din takt.

Vill du…

  • läsa in gymnasiet och få extra mycket tid och stöd för dina studier,
  • åka på roliga studiebesök och utflykter,
  • lära dig olika former av studieteknik?

Då ska du söka till Fridhems allmänna kurs med studieförberedande inriktning!

Du behöver inte vara van att studera - vi hjälper dig utifrån dina förutsättningar. Du behöver inte känna stress - här finns gott om extra tid och hjälp. Det du behöver är rätt inställning – du vill utvecklas och lyckas med dina studier.

Under din tid på studieförberedande inriktningen skapar vi tillsammans en trygg miljö där vi inspireras av varandra. Vi lär oss att förbättra vår studieteknik och jobbar både individuellt och i grupp. Vi jobbar utifrån dina förutsättningar och i din takt. Vi anpassar arbetssättet och hjälper dig med din planering.  Du kan få individuell handledning och vi samarbetar med vår kurator.

Målet med kursen är att du ska lyckas med dina studier, stärka ditt självförtroende och få en positiv upplevelse av att studera. Efter din tid på Fridhem ska du vara ett steg närmare dina framtidsdrömmar.

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss!

Kontaktlärare: ulrika.andersson@fridhemsfolkhogskola.se

Biträdande rektor:  lars.karlsson@fridhemsfolkhogskola.se

Reception: info@fridhemsfolkhogskola.se

 

Allmänna ämnesstudier
Under skolveckorna ägnas ungefär halva schematiden åt inriktningen och andra halvan åt ämnesstudier. På Fridhems folkhögskola är läsåret indelat i fyra perioder och under varje period läser du ett ämne. I samråd med lärarna väljer du studier antingen i de gymnasiegemensamma ämnena, om du helt eller delvis saknar dessa, eller i de andra kurser vi erbjuder.  

Behörigheter och kompetens - hur väljer man ämnen?
Du läser ämnen och kurser som du saknar godkända gymnasiebehörigheter i, eller behöver repetera. Om du blir antagen gör du upp en definitiv studieplan under startveckan. Kursutbudet på Fridhem är stort och utöver de gymnasiegemensamma ämnena som du behöver för din behörighet, kan du fritt välja de kurser du är intresserad av.

Antagningsintervju
När din ansökan kommit in kommer du att kallas till antagningsintervju på skolan. Då får du träffa lärare, se skolans lokaler och få mer ingående information om kurserna. Du får i en intervju redogöra för dina mål med studierna och diskutera vilka kurser och ämnen som är bäst för dig att läsa. Om du blir antagen fastställs dina ämnesval under introduktionsveckan. Intervjun är ett viktigt tillfälle för dig och oss att se om det här är rätt skola just för dig.

Grundläggande behörighet
För att få grundläggande behörighet att söka högskolestudier måste du ha motsvarande godkänd nivå i samtliga gymnasiegemensamma ämnen och en sammanlagd tid av tre års studier på gymnasienivå. Du kan ha studerat dessa tre åren enbart på folkhögskola eller kombinera tiden på folkhögskola med din tid på gymnasiet. Det går också med två års studier och ett års arbetslivserfarenhet.

Särskilda behörigheter
Många högskoleutbildningar kräver också andra särskilda behörigheter i enskilda ämnen. Flera av dessa ämnen får du om du läser våra behörighetsgivande kurser.

Sammanfattande studieomdöme
Efter fullgjord kurs på minst 30 veckor ges, vid sidan av godkända behörigheter i enskilda ämnen, ett omdöme om deltagarnas studieförmåga, i en skala från ett till fyra. Omdömet är en helhetsbedömning, i vilken ingår kriterier som förmåga till analys och överblick, förbättring av kunskaper och färdigheter samt social kompetens i samarbete med andra. Det är med studieomdömet du konkurrerar om platserna på universitet och högskolor.

Studievägledning
Du får hjälp och råd genom regelbundna, individuella samtal med din kontaktlärare. Skolan har även ett samarbete med Studie- och yrkesvägledare på Malmö Högskola.

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Du har möjlighet att söka högskoleförberedande inriktning som är ännu ett steg mot studier på högre nivå. Du kan söka till utbildningar på universitet och högskola med hjälp av ditt studieomdöme.