Allmän kurs med inriktning Urban odling

Fridhems folkhögskola


Ansök nu

Sök allmän kurs med inriktning Urban odling och lär dig att odla grönsaker och andra växter på ett småskaligt sätt i ditt eget hem, att bli mer självförsörjande och att leva att mer hållbart liv. 

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Kostnader: Materialkostnad 2500 kr/term. Övriga terminskostnader 1100 kr/termin. Där ingår: kopior/utskrifter, 100 utskrifter, gemensamma måltider under startveckan, maten på de olika festerna, avslutningslunchen och för- och eftermiddagskaffe mån-fred.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 17 aug 2020 - 18 dec 2020

Kontakt:
Niklas Hernmo

Telefon:
E-post:
niklas.hernmo@fridhemsfolkhogskola.se

Sök allmän kurs med inriktning urban odling och lär dig odla grönsaker och andra växter på ett småskaligt sätt i ditt eget hem, bli mer självförsörjande och leva att mer hållbart liv. Känn tillfredsställelsen när ett odlingsprojekt blir lyckat och du får skörda och njuta av dina egna läckerheter!

Vill du…

  • komplettera dina gymnasiebetyg och samtidigt lära dig odla småskaligt,
  • fördjupa dina kunskaper och upptäcka nya odlingssätt samtidigt som du lär dig mer om växter, kompostering och naturens kretslopp,
  • ägna ett läsår att fokusera på småskalig odling i en kreativ miljö tillsammans med andra odlingsintresserade?

Då ska du söka till Fridhems allmänna kurs med inriktning urban odling!

I dessa tider av klimatförändringar och resursslöseri är det fler och fler som på allvar tänker om när det gäller vårt sätt att leva. Många är också de som engagerar sig för att bli en del av de förändringar som behövs för ett hållbart samhälle. Ett litet steg mot en sådan förändring kan vara att odla sina egna grönsaker. Urban odling kan vara allt ifrån en kryddodling i köksfönstret till att odla sallad och tomat på taket av en skyskrapa mitt i en storstad. I takt med att vi människor blir fler räcker inte jordbruksmarken till. Urban odling är därför framtiden! Under kursen kommer du att lägga en grund för att arbeta med småskalig odling och bli en del av denna framtid.

Du behöver inte ha några förkunskaper om odling eller växter, men en nyfikenhet och ett engagemang. Du behöver inte heller ha någon vana av att odla i trädgården eller hemmet, utan kommer att lära dig efterhand. Lär genom att göra! Det du däremot behöver är en vilja att lära dig nya saker och att utveckla din kreativitet. 

Under kursen fokuserar vi på att genomföra odlingsprojekt från planering och sådd till skörd.  Vi börjar med att lära oss grunderna för odling och de olika behov växterna har. Vi kollar också på olika sätt att odla, hur vi ser till att växterna trivs och hur vi får så stor skörd som möjligt.

Vidare gör vi studiebesök för att inspireras av andra odlingar och lära oss mer.

Målet med kursen är att du ska få kunskaper och verktyg som hjälper dig att driva egna odlingsprojekt, och som du kan använda inom både studier och yrkesliv samt som hobbyodlare oavsett vilka val du kommer göra i framtiden.

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss!

Kontaktlärare: niklas.hernmo@fridhemsfolkhogskola.se

Biträdande rektor: lars.karlsson@fridhemsfolkhogskola.se

Reception: info@fridhemsfolkhogskola.se

 

Allmänna ämnesstudier
Under skolveckorna ägnas ungefär halva schematiden åt inriktningen och andra halvan åt ämnesstudier. På Fridhems folkhögskola är läsåret indelat i fyra perioder och under varje period läser du ett ämne. I samråd med lärarna väljer du studier antingen i de gymnasiegemensamma ämnena, om du helt eller delvis saknar dessa, eller i de andra kurser vi erbjuder.  

Behörigheter och kompetens - hur väljer man ämnen?
Du läser ämnen och kurser som du saknar godkända gymnasiebehörigheter i, eller behöver repetera. Om du blir antagen gör du upp en definitiv studieplan under startveckan. Kursutbudet på Fridhem är stort och utöver de gymnasiegemensamma ämnena som du behöver för din behörighet, kan du fritt välja de kurser du är intresserad av.

Antagningsintervju
När din ansökan kommit in kommer du att kallas till antagningsintervju på skolan. Då får du träffa lärare, se skolans lokaler och få mer ingående information om kurserna. Du får i en intervju redogöra för dina mål med studierna och diskutera vilka kurser och ämnen som är bäst för dig att läsa. Om du blir antagen fastställs dina ämnesval under introduktionsveckan. Intervjun är ett viktigt tillfälle för dig och oss att se om det här är rätt skola just för dig.

Grundläggande behörighet
För att få grundläggande behörighet att söka högskolestudier måste du ha motsvarande godkänd nivå i samtliga gymnasiegemensamma ämnen och en sammanlagd tid av tre års studier på gymnasienivå. Du kan ha studerat dessa tre åren enbart på folkhögskola eller kombinera tiden på folkhögskola med din tid på gymnasiet. Det går också med två års studier och ett års arbetslivserfarenhet.

Särskilda behörigheter
Många högskoleutbildningar kräver också andra särskilda behörigheter i enskilda ämnen. Flera av dessa ämnen får du om du läser våra behörighetsgivande kurser.

Sammanfattande studieomdöme
Efter fullgjord kurs på minst 30 veckor ges, vid sidan av godkända behörigheter i enskilda ämnen, ett omdöme om deltagarnas studieförmåga, i en skala från ett till fyra. Omdömet är en helhetsbedömning, i vilken ingår kriterier som förmåga till analys och överblick, förbättring av kunskaper och färdigheter samt social kompetens i samarbete med andra. Det är med studieomdömet du konkurrerar om platserna på universitet och högskolor.