Filmlinjen

Ansökan stängd
Hos oss får du lära dig att berätta med rörliga bilder där fokus ligger på det personliga berättandet. Du arbetar teoretiskt men framförallt praktiskt med filmens olika komponenter.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Inträdesprov 17 maj 2021.

Kostnader: Materialkostnad 7500 kr/termin, övriga terminskostnader 1100 kr/termin. Där ingår: kopior/utskrifter, 100 utskrifter, gemensamma måltider under startveckan, maten på de olika festerna, avslutningslunchen och för- och eftermiddagskaffe mån-fred.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 23 aug 2021 - 10 jun 2022

Kontakt:
Gustav Annerblom, Caroline Eriksson

Telefon:
E-post:
caroline.eriksson@fridhemsfolkhogskola.se; gustav.annerblom@fridhemsfolkhogskola.se


På Fridhems filmlinje får du under två år öva dig på att göra film. Vi vet att alla bär på unika erfarenheter. Hos oss får du möjlighet att utforska filmmediet utifrån just ditt perspektiv i en levande dialog tillsammans med andra. Du arbetar framförallt praktiskt men även teoretiskt med filmens olika komponenter. Du som söker behöver inte ha sysslat med film tidigare men bör ha ett brinnande intresse för filmskapande.

Utbildningen är genremässigt bred och en bra förberedelse för mer specialiserade utbildningar på film- och tv-området. Genom olika projekt, får du lära dig grunderna i filmskapande och får jobba med allt ifrån regi och manus till foto, ljud, ljus, klippning, scenografi m.m. Utbildningens upplägg bygger på en växelverkan mellan spelfilm och dokumentärfilm. Vi tror att korsbefruktningen mellan dessa fält har en nyskapande potential. Vi har ett väl utvecklat samarbete med de andra kulturlinjerna på skolan och vi har även täta kontakter och samarbeten med filmbranschen i form av gästföreläsare, praktik och workshops.

Att studera film på Fridhem innebär att du ger dig själv två år att utvecklas som filmare. Alla filmlinjens deltagare bor på skolans internat vilket skapar en atmosfär där de lever och andas film tillsammans under veckans alla dagar. Tempot är högt och våra deltagare är motiverade och nyfikna på att lära sig mer. Vi är måna om att skapa en sammanhållen grupp där alla kan få plats. Det är högt i tak och vi anser inte att någon typ av uttryck är bättre eller sämre. Alla deltagare ska få möjlighet att hitta sitt sätt att uttrycka sig genom film.

Varje år antas ca 16 nya deltagare till utbildningen och vi strävar efter att skapa en grupp med olika bakgrunder och erfarenheter. Vi välkomnar en grupp där flera olika perspektiv och även motstridiga uppfattningar kan samexistera. Filmlinjens deltagare ska utvecklas tillsammans.

På folkhögskolan möts personer med vitt skilda bakgrunder och behov. Vi försöker skapa en så bra lärandemiljö som möjligt. Av dig som studerar på Kulturlinjerna förväntar vi oss att du tar ansvar för dina studier, driver din egen utveckling, slutför uppgifter och är villig att samarbeta med andra.

Årskurs 1

Under ditt första år på filmlinjen får du lära dig grunderna i filmskapande och vår teknik. Du utvecklar en grundläggande förståelse för filmbranschens olika yrkesfunktioner. Detta gör du dels genom föreläsningar och workshops, men främst genom olika praktiska övningar där ni gör film tillsammans i klassen, från idé till visning. Gemensamt för år ett och två är hur övningarna du gör successivt går från korta samarbeten med tydliga ramar och begränsningar till allt längre projekt med större frihet. Under år ett samarbetar vi också med teaterlinjen, vilket ger tillfälle att utforska filmskådespeleri. Utanför de konkreta övningarna och föreläsningarna ägnar vi oss åt fritt filmande kombinerat med reflekterande dialog i grupp.

Årskurs 2

I årskurs två görs ett längre gemensamt projekt i helklass där alla tar en specifik roll i ett större team. Du har även möjlighet att göra praktik under år 2. Utöver detta innebär år två framförallt att du får möjlighet att fördjupa dig i det filmiska intresse som du har utvecklat under år 1. Du övar dig på att själv ta ansvar och skapa ramar för ditt filmande. Deltagarna förväntas utöver de förelagda övningarna att driva egna filmprojekt i självvalda samarbeten. De förelagda övningarna innehåller nu allt färre begränsningar.

Genom workshops lär du dig att skriva projektbeskrivningar och söka finansiering. Projektet avslutas med att deltagarna pitchar sina projekt för representanter från Film i Skåne, Filmcentrum Syd och BoostHbg. Detta är en möjlighet att presentera sig för filmbranschen i Skåne. Precis som i år ett fortsätter vi även att ägna oss åt fritt filmande och reflekterande dialog i grupp.

Filmarbetarlinjen

Under andra året har du även möjlighet att gå filmarbetarlinjen istället för filmlinjen. Du går då i samma klass som andra årsdeltagarna i filmlinjen, men i denna kurs ingår 3-11 veckors praktik, pedagogiskt utövande och en kurs i att starta eget företag. Denna kurs är eftergymnasial vilket gör att du får CSN från högskolekvoten, och detta innebär att även du som har studerat ett år på folkhögskola tidigare har möjlighet att få CSN under båda dina år hos oss.

LÄRARE

Caroline Eriksson och Gustav Annerblom Kontaktlärare

 

Ansökan

Sista ansökningsdag 6 april 2021
(ansökan ska vara skolan tillhanda denna dag).

Den sökande ska skicka in en filmidé, ett filmklipp och en personlig motivation. Det är detta material som utgör grunden för vilka som kallas till inträdesprov. Du får mer information om skolan, Filmlinjen och bidragsmöjligheter när du blivit antagen till skolan

Inträdesprov 17 maj 2021
Inför inträdesprovet tar vi ut en avgift på 300kr som täcker kost och logi. Med reservation för ändringar.

Filmidén
På Fridhem lägger vi stor vikt vid det personliga perspektivet. Vi letar efter filmidéer med egen röst eller ingång och som känns angelägna. 


Filmidén ska på max 1500 tecken innehålla din filmidé från hur filmen startar till hur den slutar. På max 1500 tecken önskar vi att du berättar din filmidé från hur filmen startar till hur den slutar. Lämna oss inte i några cliffhangers, vi vill veta hur du vill berätta hela din film. Tänk på att det finns olika filmformat att välja mellan exempelvis kortfilm, långfilm, fiktion, dokumentär, konstfilm.

Motivation
I motivationen, på max 1000 tecken, bör det framgå vem du är och varför du vill gå filmlinjen på Fridhem. Vi vill även veta vad som intresserar dig med filmskapande och vilka egenskaper du besitter som kan bidra till en eventuell framtida filmklass.

Filmklipp 1 minut
Filmklippet ska innehålla material som du själv har skapat. Det behöver inte vara en färdig film. Det kan vara ett dokumentärt klipp eller ett fiktivt klipp. Det kan tex vara ett ögonblick då du fått syn på något och fångat det med kameran eller en kort scen som du har skapat. Det går utmärkt att filma med sin mobiltelefon, tekniken och hantverket är inte det viktiga. Poängen är att klippet visar på något som intresserar dig.

Ladda upp ditt 1-minutsklipp (det får inte vara mer än 1 minut) på youtube och klistra in länk till klippet i ”Text om ditt filmklipp”

Text om ditt filmklipp
Beskriv i max 500 tecken vad som intresserar dig med klippet. Beskriv även vilken din arbetsinsats i klippet är, tex om du har hållit i kameran, klippt eller regisserat. Glöm inte att klistra in länk till klippet också.

De som kallas till inträdesprov får under en heldag utföra fyra prover och en intervju. De får också en presentation av utbildningen, visning av filmer som gjorts under året och en rundvandring på skolan. De sökande uppmanas under början av provdagen att skaffa sig information om utbildningen genom att fråga lärare och deltagare så mycket som möjligt. För oss är det lika viktigt att den sökande också väljer oss och känner att det här är en utbildning hen vill gå.

Det är många som söker till Filmlinjen och vi har ingen möjlighet att motivera eventuella avslag på ansökan.

Kriterier för antagning till Filmlinjen

Vi söker dig med ett stort engagemang, som vet varför du söker och har ett brinnande intresse för det filmiska berättande. Vi söker personer som vi tror kan använda utbildningen på ett kreativt sätt och har något att berätta. Vi söker också personer som fungerar väl i sociala sammanhang och kan samarbeta. Den sökande behöver nödvändigtvis inte ha gjort film innan utan kan ha en annan ingång till utbildningen då vi strävar efter att skapa en grupp med olika bakgrund och erfarenhet

Vi tillämpar inte kvotering, men eftersträvar att få en grupp med olika erfarenheter och bakgrund. Vi ser det som en fördel att man gjort något annat i livet än att ha gått i skola.

Vi bryr oss inte om vad de sökande till årskurs 1 har för betyg. Däremot kräver vi för de som ska gå filmarbetarlinjen, att de har allmän behörighet från gymnasiet.

Lärare och deltagare på utbildningen gör en sammantagen bedömning av den sökandes prestationer på de fyra stationerna. Detta tillsammans med de inskickade dokumenten utgör grunden för de diskussioner vi för om den grupp som vi sedan faktiskt tar in på utbildningen.

Fakta 

Undervisningen pågår från slutet av augusti till början av juni. Du måste vara minst 18 år och minst ha genomgått årskurs 9 i grundskolan. Studierna sker på heltid och är studiemedelsberättigande när du fyllt 20.

Filmlinjen har plats för 16 studerande i årskurs 1 och 16 i årskurs 2. 

Skolan har internat med enkelrum, men det finns också möjlighet att dela rum.

Du har tillgång till våra lokaler, redigeringsrum, bio, ljudstudio, bibliotek och annan teknisk utrustning dygnet runt.

Internat 

Fridhems folkhögskola ser internatet som en tillgång för den pedagogiska verksamheten. Vi ska tillsammans utvecklas och arbeta intensivt. Kursdeltagare från olika linjer skall träffas och utbyta erfarenheter, reflektera och skapa projekt tillsammans. Nya konstnärliga innovationer, bygga nätverk och ha kul!

Vi prioriterar därför kursdeltagare som väljer att bo på internatet. Framförallt för de konstnärliga linjerna, specialkurserna foto, film, musik och teater. Detta gäller samtliga årskurser. Endast i undantagsfall ger vi dispens för boendet. Då om du har synnerliga skäl, t.ex. barn på annan ort m.m.

Vi hoppas att du skall trivas på internatet!