Allmän kurs med inriktning Foto

Ansök nu

Allmän kurs med inriktning Foto

Fridhems folkhögskola


Ansök nu

Sök foto och lär dig att våga vara personlig. Göra utställningar och bildspel. Driv egna fotoprojekt. Bli bättre på att berätta med bild. Komplettera dina gymnasiekunskaper!

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år Möjlighet att gå mer än ett år finns.

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Antagningsintervju på skolan.

Kostnader: Materialkostnad 3500 kr/term. Övriga terminskostnader 1100 kr/termin. Där ingår: kopior/utskrifter, 100 utskrifter, gemensamma måltider under startveckan, maten på de olika festerna, avslutningslunchen och för- och eftermiddagskaffe mån-fred.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 11 jan 2021 - 11 jun 2021

Kontakt:
Patrik Renmark

Telefon:
E-post:
patrik.renmark@fridhemsfolkhogskola.se


Sök foto och lär dig att våga vara personlig, göra utställningar och bildspel, driva egna fotoprojekt och bli bättre på att berätta med bild!

Vill du…

  • komplettera dina gymnasiebetyg och samtidigt lära dig berätta med bild,
  • fördjupa dina kunskaper och upptäcka nya uttryckssätt,
  • ägna ett läsår att fokusera på ditt fotografi i en kreativ miljö tillsammans med andra fotointresserade?

Då ska du söka till Fridhems allmänna kurs med Fotoinriktning!

Du behöver inte ha fotografiska förkunskaper, men en nyfikenhet och ett engagemang. Du behöver inte heller ha datorvana eller jobbat med redigering, utan kommer att lära dig allt det i Mac-miljö. Det du däremot behöver är en vilja att lära dig nya saker och att utveckla ditt fotograferande. 

Under kursen fokuserar vi på att berätta med bild och hur man engagerar betraktare med sina bilder. Vi börjar med att lära de fotografiska grunderna och kollar på andra fotografers verk och arbetssätt. Under hösten börjar vi med att jobba analogt i svartvitt mörkrum för att sedan gå över till att jobba i en digital miljö. 

Du lär dig att utmana dig själv genom att våga närma dig främmande miljöer och nya situationer med hjälp av kameran. Du lär dig också att driva egna fotoprojekt och planera utställningar, med hjälp av handledning från lärare som är yrkesverksamma.

Vi jobbar med att träna det ”fotografiska ögat” och språket genom bilddiskussioner, studiebesök och egna personliga projekt. Vi jobbar med flera olika typer av fotografi så som dokumentär, reportage, porträtt och iscensättning. Vi testar också olika typer av fotografiska tekniker under året.

Målet med kursen är att få kunskap och verktyg som hjälper dig att driva egna, personliga fotoprojekt, att få insyn i vidareutbildning inom fotografi och ansökningsprocesser. I slutet av läsåret producerar vi en utställning. Tidigare år har utställningen ägt rum i Malmö. 

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss!

Kontaktlärare: patrik.renmark@fridhemsfolkhogskola.se

Biträdande rektor: lars.karlsson@fridhemsfolkhogskola.se

Reception: info@fridhemsfolkhogskola.se

Allmänna ämnesstudier
Under skolveckorna ägnas ungefär halva schematiden åt inriktningen och andra halvan åt ämnesstudier. På Fridhems folkhögskola är läsåret indelat i fyra perioder och under varje period läser du ett ämne. I samråd med lärarna väljer du studier antingen i de gymnasiegemensamma ämnena, om du helt eller delvis saknar dessa, eller i de andra kurser vi erbjuder.  

Behörigheter och kompetens - hur väljer man ämnen?
Du läser ämnen och kurser som du saknar godkända gymnasiebehörigheter i, eller behöver repetera. Om du blir antagen gör du upp en definitiv studieplan under startveckan. Kursutbudet på Fridhem är stort och utöver de gymnasiegemensamma ämnena som du behöver för din behörighet, kan du fritt välja de kurser du är intresserad av.

Antagningsintervju
När din ansökan kommit in kommer du att kallas till antagningsintervju på skolan. Då får du träffa lärare, se skolans lokaler och få mer ingående information om kurserna. Du får i en intervju redogöra för dina mål med studierna och diskutera vilka kurser och ämnen som är bäst för dig att läsa. Om du blir antagen fastställs dina ämnesval under introduktionsveckan. Intervjun är ett viktigt tillfälle för dig och oss att se om det här är rätt skola just för dig.

Grundläggande behörighet
För att få grundläggande behörighet att söka högskolestudier måste du ha motsvarande godkänd nivå i samtliga gymnasiegemensamma ämnen och en sammanlagd tid av tre års studier på gymnasienivå. Du kan ha studerat dessa tre åren enbart på folkhögskola eller kombinera tiden på folkhögskola med din tid på gymnasiet. Det går också med två års studier och ett års arbetslivserfarenhet.

Särskilda behörigheter
Många högskoleutbildningar kräver också andra särskilda behörigheter i enskilda ämnen. Flera av dessa ämnen får du om du läser våra behörighetsgivande kurser.

Sammanfattande studieomdöme
Efter fullgjord kurs på minst 30 veckor ges, vid sidan av godkända behörigheter i enskilda ämnen, ett omdöme om deltagarnas studieförmåga, i en skala från ett till fyra. Omdömet är en helhetsbedömning, i vilken ingår kriterier som förmåga till analys och överblick, förbättring av kunskaper och färdigheter samt social kompetens i samarbete med andra. Det är med studieomdömet du konkurrerar om platserna på universitet och högskolor.