Allmän kurs med inriktning Projektledning Event

Ansök nu

Allmän kurs med inriktning Projektledning Event

Fridhems folkhögskola


Ansök nu

Sök Projektleding/event på Allmän kurs och låt dig inspireras av kulturens fantastiska värld! Lär dig upptäcka och använda kulturella uttrycksformer för välbefinnande och lärande!

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år Möjlighet att gå mer än ett år finns.

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Intervju på skolan

Kostnader: Materialkostnad 2000 kr/term. Övriga terminskostnader 1100 kr/termin. Där ingår: kopior/utskrifter, 100 utskrifter, gemensamma måltider under startveckan, maten på de olika festerna, avslutningslunchen och för- och eftermiddagskaffe mån-fred.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 11 jan 2021 - 11 jun 2021

Kontakt:
Anders Clevestad

Telefon:
E-post:
andersa.clevestad@fridhemsfolkhogskola.se


Fler kurser inom: Teater , Allmän kurs , Gymnasienivå

Sök Projektleding/event på Allmän kurs och låt dig inspireras av kulturens fantastiska värld! Lär dig upptäcka och använda kulturella uttrycksformer för välbefinnande och lärande! Lär dig att driva och leda olika kulturprojekt!

Vill du…

  • komplettera dina gymnasiebetyg och samtidigt inspireras av kultur i olika former,
  • lära dig använda kultur i syfte att främja lärande och hälsa,
  • fördjupa dina kunskaper kring kulturella uttrycksformer och upptäcka nya uttryckssätt,
  • tillbringa ett läsår i en kreativ miljö tillsammans med andra kulturintresserade?

 

Då ska du söka till Fridhems allmänna kurs med kulturinriktning! Du behöver inte ha några förkunskaper kring kulturutövande och inte heller någon vana av att ta del av kultur. Däremot bör du ha en nyfikenhet och ett engagemang av kultur i olika former.  Du behöver ha ett driv att lära dig nya saker och att utveckla kunskaper i såväl estetiska lärprocesser som kulturella hälsofrämjande aktiviteter.

 

Under kursen fokuserar vi på att se värdet av att omge oss med kultur, på att skapa multimodala berättelser och på hur man kan engagera och motivera människor med kultur. Vi börjar med att resonera kring kulturbegreppet och ser hur det kan ta sig uttryck i olika tider och olika kulturer. Vi fortsätter sedan med att bekanta oss med och inspireras av olika kulturella uttrycksformer och samtalar kring hur de påverkar oss. Vi ser hur kultur kan användas som maktmedel och vara en del i olika demokratiprocesser i samhället.  Du lär dig också att driva egna kulturprojekt och planera utställningar, workshops eller dyl.

 

Under kursen varvas teori och praktik och du kommer att komma i kontakt med allt från pedagogiskt drama och litteratur till fotografering och skapande verkstad. Vi åker också på en studieresa i kulturens tecken under våren.

 

Målet med kursen är att du ska få kunskaper och verktyg som hjälper dig att driva egna kulturprojekt, och som du kan använda inom både studier och yrkesliv oavsett vilka val du kommer göra i framtiden.

 

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss!

Kontaktlärare: anders.clevestad@fridhemsfolkhogskola.se

Biträdande rektor: lars.karlsson@fridhemsfolkhogskola.se

Allmänna ämnesstudier

Under skolveckorna ägnas ungefär halva schematiden åt inriktningen och andra halvan åt ämnesstudier. På Fridhems folkhögskola är läsåret indelat i fyra perioder och under varje period läser du ett ämne. I samråd med lärarna väljer du studier antingen i de gymnasiegemensamma ämnena, om du helt eller delvis saknar dessa, eller i de andra kurser vi erbjuder.  

Behörigheter och kompetens - hur väljer man ämnen?
Du läser ämnen och kurser som du saknar godkända gymnasiebehörigheter i, eller behöver repetera. Om du blir antagen gör du upp en definitiv studieplan under startveckan. Kursutbudet på Fridhem är stort och utöver de gymnasiegemensamma ämnena som du behöver för din behörighet, kan du fritt välja de kurser du är intresserad av.

Antagningsintervju
När din ansökan kommit in kommer du att kallas till antagningsintervju på skolan. Då får du träffa lärare, se skolans lokaler och få mer ingående information om kurserna. Du får i en intervju redogöra för dina mål med studierna och diskutera vilka kurser och ämnen som är bäst för dig att läsa. Om du blir antagen fastställs dina ämnesval under introduktionsveckan. Intervjun är ett viktigt tillfälle för dig och oss att se om det här är rätt skola just för dig.

Grundläggande behörighet
För att få grundläggande behörighet att söka högskolestudier måste du ha motsvarande godkänd nivå i samtliga gymnasiegemensamma ämnen och en sammanlagd tid av tre års studier på gymnasienivå. Du kan ha studerat dessa tre åren enbart på folkhögskola eller kombinera tiden på folkhögskola med din tid på gymnasiet. Det går också med två års studier och ett års arbetslivserfarenhet.

Särskilda behörigheter
Många högskoleutbildningar kräver också andra särskilda behörigheter i enskilda ämnen. Flera av dessa ämnen får du om du läser våra behörighetsgivande kurser.

Sammanfattande studieomdöme
Efter fullgjord kurs på minst 30 veckor ges, vid sidan av godkända behörigheter i enskilda ämnen, ett omdöme om deltagarnas studieförmåga, i en skala från ett till fyra. Omdömet är en helhetsbedömning, i vilken ingår kriterier som förmåga till analys och överblick, förbättring av kunskaper och färdigheter samt social kompetens i samarbete med andra. Det är med studieomdömet du konkurrerar om platserna på universitet och högskolor.