Allmän kurs med inriktning Högskoleförberedande

Ansökan stängd

Allmän kurs med inriktning Högskoleförberedande

Fridhems folkhögskola

Ansökan stängd

Vill du förbereda dig inför studier på universitet eller högskola? Du behöver inte kunna skriva en perfekt akademisk uppsats. Det du behöver är en vilja att utvecklas och bli den bästa student du kan bli.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år Möjlighet att gå mer än ett år finns.

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Antagningsintervju på skolan.

Kostnader: Materialkostnad 1250 kr/term. Övriga terminskostnader 1100 kr/termin. Där ingår: kopior/utskrifter, 100 utskrifter, gemensamma måltider under startveckan, maten på de olika festerna, avslutningslunchen och för- och eftermiddagskaffe mån-fred.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 22 aug 2022 - 20 dec 2022

Kontakt:
Anders Clevestad, Tove Stenqvist

Telefon:
E-post:
anders.clevestad@fridhemsfolkhogskola.se, tove.stenqvist@fridhemsfolkhogskola.se


Vill du förbereda dig inför studier på universitet eller högskola? Du behöver inte kunna skriva en perfekt akademisk uppsats. Det du behöver är en vilja att utvecklas och bli den bästa student du kan bli.

Du som kursdeltagare bör ha, eller vilja få, god självdisciplin och delta aktivt i undervisningen. Vi arbetar med samtalet som grund och under kursen kommer du att träna dina förmågor att diskutera och reflektera kring det som studeras.

Målet är att du ska börja på universitet eller högskola och känna att du förstår hur studier där fungerar: hur du ska tänka och arbeta. Men också att du fått en insikt i hur du själv fungerar: hur din studieteknik ser ut.

OM INRIKTNINGEN

På den högskoleförberedande inriktningen får du möjlighet att fördjupa dig i:

  • Akademiskt skrivande av olika typer av texter
  • Informationssökning och bearbetning
  • Källkritik och vetenskapsteori
  • Muntlig presentation
  • Kommunikation
  • Projektarbete
  • Högskoleprovets olika delar
  • Studieteknik
  • Skönlitterära texter och hur dessa kan analyseras

Under höstterminen arbetar vi med korta texter för att träna skrivande, vetenskapligt tänkande, kritiskt tänkande. Vi arbetar också med muntliga uppgifter, både för att träna den retoriska förmågan men också för att träna att informera och argumentera. En del av terminen ägnas högskoleprovet.

Under vårterminen gör vi en hemtenta med ett litterärt tema. Därefter finns ytterligare möjlighet att träna på högskoleprovet innan terminen avslutas med en längre uppsats med opponering.

LÄRARE

Anders Clevestad, anders.clevestad@fridhemsfolkhogskola.se

Tove Stenqvist, tove.stenqvist@fridhemsfolkhogskola.se

Biträdande rektor (och kontaktlärare): lars.karlsson@fridhemsfolkhogskola.se

Reception: info@fridhemsfolkhogskola.se