Fridhems Musiklabb

Profilkurs Fridhems folkhögskola
Ansökan stängd
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1 år
 • Ansök senast:
  Ansökan är stängd
 • Kurstyp:
  Profilkurs
Fridhems Musiklabb är en ettårig utbildning som vänder sig till dig som brinner för musik och vill utveckla din individuella musikaliska röst.

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Inträdesprov

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 22 aug 2022 - 9 jun 2023

Kostnader: Materialkostnad 3500 kr/termin, övriga terminskostnader 1100 kr/termin. Där ingår: kopior/utskrifter, 100 utskrifter, gemensamma måltider under startveckan, maten på de olika festerna, avslutningslunchen och för- och eftermiddagskaffe mån-fred.

Kontakt: Emeli Ek

E-post:
emeli.ek@fridhemsfolkhogskola.se

Fridhems Musiklabb är en ettårig utbildning som vänder sig till dig som brinner för musik och vill utveckla din individuella musikaliska röst. Utbildningen riktar inte in sig på en viss genre eller vissa instrument utan utgår från musik som ett fritt konstnärligt uttryck som kan ta sig många olika former.  

Du som söker skriver egen musik, är öppen, nyfiken och har tankar om vad du vill utveckla musikaliskt. Du bör också vilja eller redan spela live med din musik. Oberoende av din musikaliska bakgrund så är det centrala i utbildningen ditt uttryck och det du vill förmedla med din musik.

En stor del av undervisningen sker i projekt eller gruppform och utgår från de deltagare som går på linjen för tillfället. Korta projekt med strikta ramar blandas med längre projekt med stor egen frihet. Tillsammans jobbar vi med den kreativa processen och projektskapande, hur man formar ett projekt från idé till färdigt resultat. Samarbeten sker med de andra kulturlinjerna där musik möter bild, film och teater. 

Det sker ingen individuell instrumentundervisning utan den sker i grupp i form av workshops och masterklasser. Den individuella utvecklingen coachas istället av kontaktlärare och gästande lärare i syftet att deltagarna ska träna på att bli sin egen coach och driva sin egen utveckling.

Målet med utbildningen är att under prestigelösa former utveckla din musikaliska kunskap, din kreativitet och hitta dina drivkrafter. 

Innehåll

Huvudsakligt fokus under hela läsåret är komposition och låtskrivning samt scenisk framställning och att framföra sin musik live.

Komposition / Låtskrivning

Fokus på att skriva musik och den kreativa processen. Vi går genom olika sätt att komponera och blandar mellan att komponera fritt eller utifrån bestämda teman. Som verktyg använder vi teori, gehör, rytm, metrik, improvisation och arrangering för att skriva och utveckla kompositionerna.
Kreativ verkstad och musikskapande i olika kontext som foto, film, teater m.m.
Flow, övningar och förhållningssätt som går ut på att bejaka idéer och komma bort från tankar om vad som är rätt och fel. Diskussioner och reflektioner kring kreativitet och konstnärlighet. 

Scenisk framställning

Vi framför vår musik på olika vis och under olika förutsättningar. Allt från korta musikuppgifter med kort förberedelsetid inför klassen, till konserter med lång framförhållning både på och utanför skolan. Fokus på att kunna ha en avspänd och lustfylld upplevelse av att framföra sin musik. Vi undersöker också strategier för att undvika att spela på tur/hoppas på feeling och att undanröja hinder för vår kreativitet.
Under hela läsåret arbetar du med ditt egna projekt, som du väljer själv. Uppföljning och coachning till detta sker löpande under båda terminerna och redovisas i slutet av läsåret.

Entreprenöriella kompetenser

I perioder under hela läsåret sker undervisning i EL-Art, entrepreneurial learning in arts. I detta ingår kunskap om den konstnärliga processen, att bli sin egen coach och driva den egna utvecklingen. Kunskap om att strukturera sin tid, sitt övande, komponerande m.m.
Vi övar även på att beskriva sin musik och sina projekt i olika sammanhang. Marknadsföring, söka bidrag/stipendium, boka spelningar, enskild firma, förening etc.

Studioteknik

Grundläggande studioteknik, med inspelning, mixning m.m. Kan fördjupas vid intresse. På skolan finns möjlighet till inspelning i en grundutrustad musikstudio med ProTools, även MIDI-stationer med Logic, Ableton Live.

Lärare

Emeli Ek är kontaktlärare för Fridhems Musiklabb.
emeli.ek@fridhemsfolkhogskola.se

Ansökan

Sista ansökningsdag 14 mars 2022. (ansökan ska vara skolan tillhanda denna dag)

Ansökan gör du digitalt på vår hemsida. Samtliga sökande gör prov 1.
Utifrån prov 1 gör vi ett urval och kallar de som går vidare till prov 2.

Prov 1 

 • Spela in ett videoklipp på 5-10 min där du spelar/framför din egenskrivna musik. 
 • Ladda upp videon till Youtube eller annan valfri plattform, det viktiga är att videon finns tillgänglig online för juryn att titta på. Kom ihåg att döpa klippet tydligt med namn och Fridhems Musiklabb.
 • Bifoga ett personligt brev på max 2000 tecken. I brevet bör det framgå vem du är, vad som intresserar dig musikaliskt, varför du vill gå Fridhems Musiklabb och vad du kan bidra med till gruppen. Klistra in länken till din ansökningsvideo i slutet av ditt personliga brev.

Prov 2

Prov 2 består av en hemuppgift som du får mer information om ifall du går vidare från prov 1.
Du blir även kallad till en intervju någon av dagarna 25-27 april. 

Kriterier för antagning till Fridhems Musiklabb 

Vi söker dig med stort engagemang, som vet varför du söker och har ett brinnande intresse för att skriva egen musik och att framföra den live. Du ska också vilja samarbeta och fungera i sociala sammanhang.

Vi bedömer din förmåga att uttrycka dig musikaliskt, konstnärligt och dina instrumentala färdigheter utifrån följande kriterier:

 • Musikalitet - den sökande bedöms i instrumenttekniska och musikaliska färdigheter (inkl. sång) utifrån följande parametrar: pulskänsla, time, tonsäkerhet, harmonik, melodik, rytmik, variation, dynamik, flow, sound.
 • Musikaliskt uttryck och konstnärlig personlighet - den sökande bedöms i förmågan att omsätta konstnärlig tanke till musikaliskt uttryck, att förmedla exempelvis en känsla eller ett budskap med musiken. 
 • Utveckling och driv - den sökande bedöms utifrån potential att utvecklas på linjen, både kreativt och musikaliskt samt om den kan vara med och driva sin egen process under läsåret.
 • Vi tillämpar inte kvotering men positiv särbehandling av underrepresenterat kön. Vi eftersträvar även att få en grupp med olika erfarenheter och bakgrund.

 

 

 

Fridhems folkhögskola

Välkommen till Fridhems folkhögskola i Svalöv, en av landets äldsta folkhögskolor! Här studerar ca 250 deltagare varav 190 bor på skolans internat. Skolan är politiskt, ideologiskt och religiöst oberoende vilket innebär att skolan står fri att forma verksamheten utan inblandning av externa intressenter. Kultur och kreativitet är perspektiv som genomsyrar verksamheten vilket märks både på profilutbildningarna och på de allmänna kurserna.

Läs mer om skolan

Postadress:
Fridhems folkhögskola
Box 123
268 22 Svalöv

Besöksadress: Rönnebergsvägen 10

Telefon: 0418-44 60 00
E-post: info@fridhemsfolkhogskola.se
Webbadress: http://www.fridhemsfolkhogskola.se/

Vi lärde oss att ta musikeryrket på största allvar

Det blev intensiva och utmanande år på folkhögskola för Isabel Neib. I dag är hon artist, producent och labelboss. Hon beskriver sin musik som kontrastrik och elektronisk ”happy/sad pop”. Foto: Loella Billner

Läs hela artikeln