Filmarbetarlinjen

Ansökan stängd
Skola:
Fridhems folkhögskola
Plats:
Svalöv - Skåne län
Längd:
1 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Profilkurs, Yrkesutbildning
Ansök senast:
Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Digitala intervjuer 2 - 5 maj 2023 Inträdesprov på plats 22 maj 2023

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 21 aug 2023 - 7 jun 2024

Kostnader: Materialkostnad 7500 kr/termin, Övriga kostnader 1100 kr/termin. Där ingår: kopior/utskrifter, 100 utskrifter, gemensamma måltider under startveckan, mat på av skolan arrangerade middagar, avslutningslunchen och för- och eftermiddagskaffe mån-fred.

Kontakt: Gustav Annerblom

Telefon: 0739146033

E-post:
gustav.annerblom@fridhemsfolkhogskola.se

Förberedande för yrkesverksamhet som anställd eller frilansande inom film eller TV-branschen. För att söka krävs att man har kunskaper inom filmområde motsvarande årskurs 1 på Fridhem.

Under andra året har du även möjlighet att gå filmarbetarlinjen istället för filmlinjen. Du går då i samma klass som andraårsdeltagarna i filmlinjen, men i denna kurs ingår 3-11 veckors praktik, pedagogiskt utövande och en kurs i att starta eget företag. Denna kurs är eftergymnasial vilket gör att du får CSN från högskolekvoten, och detta innebär att även du som har studerat ett år på folkhögskola tidigare har möjlighet att få CSN under båda dina år hos oss.

 

På Fridhems filmlinje får du under två år öva dig på att göra
film. Vi vet att alla bär på unika erfarenheter. Hos oss får du
möjlighet att utforska filmmediet utifrån just ditt perspektiv i
en levande dialog tillsammans med andra. Du arbetar
framförallt praktiskt men även teoretiskt med filmens olika
komponenter. Du som söker behöver inte ha sysslat med film
tidigare men bör ha ett brinnande intresse för filmskapande.
Utbildningen är genremässigt bred och en bra förberedelse för mer
specialiserade utbildningar på film- och tv-området. Genom olika
projekt, får du lära dig grunderna i filmskapande och får jobba med
allt ifrån regi och manus till foto, ljud, ljus, klippning, scenografi m.m.
Utbildningens upplägg bygger på en växelverkan mellan spelfilm
och dokumentärfilm. Vi tror att korsbefruktningen mellan dessa fält
har en nyskapande potential. Vi har ett väl utvecklat samarbete med
de andra kulturlinjerna på skolan och vi har även täta kontakter och
samarbeten med filmbranschen i form av gästföreläsare, praktik och
workshops.

Att studera film på Fridhem innebär att du ger dig själv två år att
utvecklas som filmare. Alla filmlinjens deltagare bor på skolans
internat vilket skapar en atmosfär där de lever och andas film
tillsammans under veckans alla dagar. Tempot är högt och våra
deltagare är motiverade och nyfikna på att lära sig mer. Vi är måna
om att skapa en sammanhållen grupp där alla kan få plats. Det är
högt i tak och vi anser inte att någon typ av uttryck är bättre eller
sämre. Alla deltagare ska få möjlighet att hitta sitt sätt att uttrycka
sig genom film.

Varje år antas ca 16 nya deltagare till utbildningen och vi strävar
efter att skapa en grupp med olika bakgrunder och erfarenheter.
Vi välkomnar en grupp där flera olika perspektiv och även
motstridiga uppfattningar kan samexistera. Filmlinjens deltagare ska
utvecklas tillsammans

Årskurs 1
Under ditt första år på filmlinjen får du lära dig grunderna i
filmskapande och vår teknik. Du utvecklar en grundläggande
förståelse för filmbranschens olika yrkesfunktioner. Detta gör du
dels genom föreläsningar och workshops, men främst genom olika
praktiska övningar där ni gör film tillsammans i klassen, från idé till
visning. Gemensamt för år ett och två är hur övningarna du gör
successivt går från korta samarbeten med tydliga ramar och
begränsningar till allt längre projekt med större frihet. Under år ett
samarbetar vi också med teaterlinjen, vilket ger tillfälle att utforska
filmskådespeleri. Utanför de konkreta övningarna och
föreläsningarna ägnar vi oss åt fritt filmande kombinerat med
reflekterande dialog i grupp.

Årskurs 2
I årskurs två görs ett längre gemensamt projekt i helklass där alla
tar en specifik roll i ett större team. Du har även möjlighet att göra
praktik under år 2. Utöver detta innebär år två framförallt att du får
möjlighet att fördjupa dig i det filmiska intresse som du har utvecklat
under år 1. Du övar dig på att själv ta ansvar och skapa ramar för
ditt filmande. Deltagarna förväntas utöver de förelagda övningarna
att driva egna filmprojekt i självvalda samarbeten. De förelagda
övningarna innehåller nu allt färre begränsningar.
Genom workshops lär du dig att skriva projektbeskrivningar och
söka finansiering. Projektet avslutas med att deltagarna pitchar sina
projekt för representanter från Film i Skåne, Filmcentrum Syd och
BoostHbg. Detta är en möjlighet att presentera sig för filmbranschen
i Skåne. Precis som i år ett fortsätter vi även att ägna oss åt fritt
filmande och reflekterande dialog i grupp.

Internat
Fridhems folkhögskola ser internatet som en tillgång för den
pedagogiska verksamheten eftersom det är här kursdeltagare från
olika linjer träffas och utbyter erfarenheter, reflekterar och skapar
projekt tillsammans - nya nätverk byggs och konstnärliga
innovationer skapas.

Vi prioriterar därför kursdeltagare som väljer att bo på internatet,
framförallt på Kulturlinjerna film, grafisk, musik och teater. Detta
gäller samtliga årskurser. Endast i undantagsfall ger vi dispens för
boendet, då om du har synnerliga skäl, t.ex. barn på annan ort m.m.

Ansökan 

Besök vår hemsida för mer info om hur du söker: 
https://fridhemsfolkhogskola.se/vara-utbildningar/kulturkurserprofilkurser/filmlinjen/

Det har varit mycket eget ansvar och man har kunnat välja själv hur mycket man vill få ut av utbildningen

Matilda Hjerpe har gått en ettårig dokumentärfilmslinje på folkhögskola.

Läs hela artikeln

Fridhems folkhögskola

Välkommen till Fridhems folkhögskola i Svalöv, en av landets äldsta folkhögskolor! Här studerar ca 250 deltagare varav 190 bor på skolans internat. Skolan är politiskt, ideologiskt och religiöst oberoende vilket innebär att skolan står fri att forma verksamheten utan inblandning av externa intressenter. Kultur och kreativitet är perspektiv som genomsyrar verksamheten vilket märks på hela skolan.

Läs mer om skolan

Postadress:
Fridhems folkhögskola
Box 123
268 22 Svalöv

Besöksadress: Rönnebergsvägen 10

Telefon: 0418-44 60 00
E-post: info@fridhemsfolkhogskola.se
Webbadress: http://www.fridhemsfolkhogskola.se/