Malmö - Allmän kurs med inriktning vårdbiträde

Behörighetsgivande kurs Fridhems folkhögskola
Ansökan öppnar snart
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1-3 år
 • Ansök senast:
  Löpande
 • Kurstyp:
  Behörighetsgivande kurs

Kursen vänder sig till dig som vill bli klar med gymnasiet och sedan arbeta som vårdbiträde inom äldreomsorg och hemtjänst.

Lediga platser: Ja

Ansökan öppnar: 2023-03-01

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 21 aug 2023 - 20 dec 2023

Plats för kursen: Malmö

Kontakt: Johanna Giannone

E-post:
johanna.giannone@skurupfridhem.se

Utbildningen är en inriktning inom allmän kurs. Under utbildningen kommer du få lära dig grunderna inom hälsa och omvårdnad, vikten av ett gott bemötande, god kommunikation, etik och vilka etiska utmaningar som kan finnas i vården. Vi läser också om arbetsmiljöns betydelse, hur människokroppen är uppbyggd och fungerar, om det normala åldrandet och om de vanligaste sjukdomarna hos vuxna och äldre. Stor vikt kommer läggas vid basala hygienrutiner, smitta och smittspridning.

Innehållet motsvarar det nationella yrkespaketet för vårdbiträde inom Vård- och omsorgsprogrammet och när utbildningen är klar får du ett intyg som ger dig möjlighet att söka arbete som vårdbiträde inom vård- och omsorg och inom hälso- och sjukvården.

Vi kommer arbeta med verkligheten som bas genom fallbeskrivningar, diskussioner utifrån media och egna erfarenheter. Vi kommer också använda oss av rollspel, metodövningar, studiebesök och bjuda in gästföreläsare som har olika erfarenheter och kompetenser från yrkesområdet. Tillsammans utforskar vi området. Målet är att du ihop med dina klasskamrater och din lärare ska utveckla en yrkesidentitet och en yrkesstolthet som du kan bära med dig ut i ett hållbart yrkesliv och vem vet; kanske kommer studierna locka dig att läsa vidare till undersköterska, sjuksköterska eller läkare.

Du får:

 • Läsa in Svenska 1/Svenska som andraspråk 1.
 • Läsa ämnen för att förbereda dig för arbete inom äldrevård och/eller hemtjänst.
 • Hjälp att komma igång med dina studier.
 • Individuell handledning.
 • Träna studieteknik samt förbättra dina kunskaper och färdigheter inför framtida studier.
 • Komplettera dina tidigare validerade utländska betyg. 

Kursen är på heltid och läggs upp efter deltagarnas behov och kan ge dig behörighet till vidare studier inom yrkeshögskola eller universitet.

Kursen bedrivs av Fridhems folkhögskola på Skurups och Fridhems Folkhögskolors gemensamma enhet i Malmö. 

För att bli antagen på Allmän kurs måste du fylla 18 år senast det år utbildningen börjar.

Längd: 1-3 år.

Studietakt: 100%.

Studiemedel: Du som är över 20 år är berättigad till studiemedel på gymnasienivå. Är du under 20 år utgår samma studiebidrag som för gymnasiet.

Kostnad: En terminsavgift för kurslitteratur, utskrifter, utflykter och annat material. Den är för närvarande 500:- per termin.

Har du frågor kontakta:
Kursansvarig: johanna.giannone@skurupfridhem.se

Ansökan
Du kan ansöka till Allmän kurs vårdbiträde när ansökan är öppen.

Ansökan görs här på vår hemsida och ska innehålla följande:

 • Fullständigt ifylld ansökningsblankett.
 • Digitala betygskopior som visar din högsta utbildningsnivå.
 • Personligt brev där du berättar om dig själv, din bakgrund och dina önskemål om framtiden.
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Kvalifikationer
Du behöver vara klar med svenska grund för att kunna börja.

Fler kurser inom: Vård / Omsorg Gymnasienivå

Fridhems folkhögskola

Välkommen till Fridhems folkhögskola i Svalöv, en av landets äldsta folkhögskolor! Här studerar ca 250 deltagare varav 190 bor på skolans internat. Skolan är politiskt, ideologiskt och religiöst oberoende vilket innebär att skolan står fri att forma verksamheten utan inblandning av externa intressenter. Kultur och kreativitet är perspektiv som genomsyrar verksamheten vilket märks på hela skolan.

Läs mer om skolan

Postadress:
Fridhems folkhögskola
Box 123
268 22 Svalöv

Besöksadress: Rönnebergsvägen 10

Telefon: 0418-44 60 00
E-post: info@fridhemsfolkhogskola.se
Webbadress: http://www.fridhemsfolkhogskola.se/

Jag tycker om att hjälpa andra människor, till exempel de äldre

Hamid Niazi går Allmän kurs med inriktning mot undersköterska. När han är klar vill han jobba några år på äldreboende och sedan plugga vidare till sjuksköterska.

Läs hela artikeln