Vi läser ämnen som svenska, matte och engelska. I alla ämnen tittar vi både på din vardag och händelser i omvärlden - både stort och smått. Allt för att ge dig bättre koll på din start i vuxenlivet.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Studiebesök med samtal och prova-på-dagar

Kostnader: 1350 kr per termin som bl.a. täcker materialkostnader och vissa gemensamma måltider.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskolenivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 26 aug 2019 - 12 jun 2020

Kontakt:
Furuboda skolkansli

Telefon: 044-781 46 36
E-post:
fhsk@furuboda.se

Börja ditt vuxenliv här

Målsättning
Målet med kursen är att du ska bli bättre rustad att ifrågasätta, göra egna val och så självständigt som möjligt fatta beslut om din egen vardag och ditt liv. Vi arbetar med frågeställningar som: Hur kan du vara med och påverka? Hur kan du fatta beslut i olika frågor?

Arbetsmetod
Vi arbetar i mindre grupper och utifrån dina förutsättningar och mål. I anslutning till studierna gör vi studiebesök och bjuder in externa föreläsare. Du kan också få möjlighet att själv göra studiebesök och/eller praktik på någon arbetsplats.

Ämnesplan
Språk:
Att kunna läsa, skriva, tala, lyssna och förstå är viktigt för att vara en självständig och delaktig människa i vårt samhälle. I ämnet Språk tränas detta genom olika övningar och uppgifter, både i grupp och enskilt. Mest på svenska men ibland även på lätt engelska.

Vardagsmatematik: I vår vardag möts vi av siffror i olika sammanhang; när vi handlar, läser tidtabeller eller tittar på klockan. Vi arbetar med att göra dig säkrare på alla dessa siffror.

Samhällsorientering: Vi diskuterar och lär oss om hur samhället och världen fungerar. Demokrati, mänskliga rättigheter, lag & rätt och massmedias roll kan vara ämnen som berörs. Även historia och geografi finns med i ämnet och berörs ofta utifrån något tema. Du får också göra individuella och valfria fördjupningsarbeten och lära dig olika sätt att söka fakta.

Tema: Vi arbetar med aktuella teman i vår omvärld. Varje läsår arbetar vi under några veckor med ämnesövergripande teman. Du är med och bestämmer tema och vi arbetar ibland enskilt och ibland i grupp kring temat vi valt.

Socialt samspel: Vi övar på att tala inför och lyssna på andra och att framföra egna åsikter i diskussioner och värderingsövningar. Vi planerar och genomför också olika trivselaktiviteter.

Omvärldskunskap: Vi tittar på, pratar om och gör uppgifter kring aktuella nyheter för att öka kunskapen och medvetenheten om det som händer och har hänt i vår omvärld.

Fritidskunskap: Här arbetar vi för att finna en aktiv fritid efter avslutade studier, genom att prova på och göra studiebesök.

Framtidskunskap: Här ligger koncentrationen på tiden efter Furuboda. Boende, arbete och fritid. Hur ska livet se ut då? Vi gör studiebesök, erbjuder praktik och tittar på olika boendeformer. Allt för att du ska vara förbered på livet i framtiden.

Kost & hälsa: Syftet med detta ämne är att på ett skapande sätt få kunskap om kostens och hälsans betydelse för kroppen och därigenom förbättra sin hälsa och livskvalité. Även att lära sig använda sina sinnen mer vid praktiskt arbete i köket såsom matlagning och bakning. Att även på ett enkelt och grundläggande sätt få kunskap om näringslära och livsmedel.

Idrott & simning: Vi provar på många olika aktiviteter som gympa, rullstolsbasket, löpning, stavgång, brännboll, orientering, boccia mm. Alla kan vara med och idrotta på sina egna villkor. Vi tränar hela kroppen genom att simma och vattengympa. Vi övar också på att vara under vattnet, att kunna flyta och slappna av.

IT-kunskap: Syftet med IT-lektionerna är att deltagarna ska få en god introduktion i olika datorprogram och internets funktioner och få inspiration att upptäcka mera på egen hand. Lektionsinnehållet anpassas utifrån deltagarnas intressen.

Valbara ämnen - du väljer ett av följande ämnen:
Skapande verkstad: Att skapa i bild och form ger utlopp för och möjlighet att utveckla kreativiteten. Detta görs genom att prova på och lära känna olika material och tekniker inom området. Ibland genom gemensamma övningar och uppgifter och ibland genom individuella. Målet är att hitta glädjen i och få utlopp för skaparkraften.

Musik: Vi spelar rock, pop och dansmusik med keyboard, gitarr, trummor, bas och anpassade instrument. Vi lyssnar på musik och lär oss om artister och band. En del musikhistoria och instrumentlära ingår också.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://furuboda.org/yngsjo/langa-kurser/allman-kurs-omvarld/