Målet med att gå i Baskursen är att ge dig mer kunskap och gemenskap genom undervisning utifrån din förmåga och dina förutsättningar och som leder till utveckling.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Studiebesök med samtal och prova-på-dagar

Kostnader: 1350 kr per termin som bl.a. täcker materialkostnader och vissa gemensamma måltider.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskolenivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 26 aug 2019 - 12 jun 2020

Kontakt:
Furuboda skolkansli

Telefon: 044-781 46 36
E-post:
fhsk@furuboda.se

Utveckla dig själv i din egen takt utifrån dina förutsättningar

Du arbetar mycket i tema i de olika ämnena för att lära dig ett sammanhang där allt hänger ihop. Att arbeta tillsammans med andra i en grupp är en av arbetsmetoderna för att utvecklas som människa, men självständigt arbete är också ett viktigt inslag.

Arbetsmetod
Du arbetar mycket med dagsaktuella händelser där bland annat dagens kalender är ett viktigt inslag, arbetar också mycket med bilder, pedagogiska hjälpmedel utbildningsprogram och tecken som stöd. Studiebesök är en återkommande aktivitet som stimulerar och utvecklar.

Målgrupp
Kursen vänder sig främst till dig med en utvecklingsstörning.

Ämnesplan
Läs och Skriv: Här får du träna på grunderna i svenska, att läsa, skriva och lyssna samt att utöka ditt ordförråd och din fantasi. Detta för att kunna ta till dig och förmedla information i din vardag med hjälp av eventuellt eget inarbetat kommunikationsprogram.

Bild: Att skapa i bild och form ger möjlighet att uttrycka tankar och känslor på ett kreativt och lustfyllt sätt. Du utforskar och skapar i olika tekniker och material utifrån olika teman.

Musik/Drama: Här jobbar du med olika dramaövningar och övar på att uttrycka dig genom både musik, dans och rörelse. Du får sjunga och spela tillsammans med andra och jobba med bland annat tecken, rytmer och musiklyssning.

Räkna: I ämnet räkna arbetar du med taluppfattning och antalsbegrepp, med hjälp av siffror och tärningar. Du får också lära dig att förstå värdet av pengar, att kunna klockan, måttenheter, personnummer, almanackan - ja, sådant som finns i din vardag och har med siffror att göra.

Hemkunskap: Hemkunskap handlar om att på ett skapande sätt få kunskap i hur våra sinnen fungerar genom matlagning, bakning i praktik och teori, enskilt och i grupp. Att lära dig vikten att förstå enkel näringslära. Att även på ett enkelt och grundläggande sett arbeta kring boendemiljö och vad det kan föra med sig.

Simning: I simhallen övar du vattenvana och samtränar efter din förmåga.

Datorkunskap: Syftet med lektionerna i datorkunskap är att du ska bli intresserad av att använda datorer och iPads genom att prova på olika användningsområden. Exempel på uppgifter som du arbetar med är pedagogiska program och lärspel med datorer och iPad-appar. Fotografering, bildredigering och minnesträningsövningar är andra inslag. Lektionsinnehållet anpassas utifrån dina intressen.

Omvärldskunskap: I detta ämnet arbetar du med aktuella nyheter som skett i världen och här hemma genom att varje vecka titta på Lilla Aktuellt och sedan diskutera innehållet genom frågor till programmet.

Vardagskunskap/Veckoplanering: I detta ämne planerar du din personliga vecka i skolan och på fritiden. Detta ämne är alltid på skolans första lektion på måndagar.

Socialt samspel: Här försöker du förstå din förmåga att umgås och samspela med andra människor, att tolka ansiktsuttryck och kroppsspråk och att dela känslor och tankar med andra, detta genom att prata och samspela i grupp genom diskussioner och rollspel i vardagliga situationer.

Eget Arbete: I detta ämne bestämmer du själv tillsammans med personal vad du vill arbeta med, kanske bli bättre i och till exempel ha som ett fördjupningsämne.

Geografi: I ämnet geografi kommer du att få lära dig mer om Sverige, våra grannländer och världen i stort. Vad är speciellt med vårt land, hur skiljer det sig mot våra grannländer och skiljer det sig mot övriga världen? Du tittar på olika naturtyper, tittar på världens alla hav, jobbar med allemansrätten och annat som har med ämnet att göra.

Idrott: Du provar på olika idrottsaktiviteter i sporthallen eller utomhus. Lektionerna innehåller koordinationsträning, bollsporter styrketräning konditionsträning och avslappningsövningar. Allt sker på ett lekfullt sätt ofta ihop med musik. Allt för att du ska finna lust och glädje genom rörelse.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://furuboda.org/yngsjo/langa-kurser/baskursen/