Assistentkursen på distans från Furuboda folkhögskola i Yngsjö - en ettårig utbildning med både teoretiska som praktiska moment och praktikperioder.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs, Yrkesutbildning

Träffar:
8 obligatoriska träffar
2 frivilliga träffar

Studietakt: 100%

Längd: 1 år - inklusive tre veckors praktik per termin

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Förkunskapskrav: treårig gymnasieutbildning eller motsvarande. Efter inskickad ansökan kommer du bli intervjuad över telefon, där detta samtal tillsammans med din skriftliga ansökan ligger till grund för antagning.

Kostnader: 1400 kr per termin som bl.a. täcker materialkostnader och vissa gemensamma måltider.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 24 aug 2020 - 16 jun 2021

Kontakt:
Furubodas skolkansli

Telefon: 044-781 46 36
E-post:
fhsk@furuboda.se

Teori & praktik kombinerat

En ettårig assistentutbildning med både teoretiska som praktiska moment och praktikperioder.

Syfte & målsättning

För dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd i skola, boende och i arbetslivet, erbjuder vi en ettårig assistentutbildning. Utbildningen innehåller både teoretiska som praktiska moment samt tre veckors praktik/termin.

Efter avslutad kurs ska du kunna arbeta och fungera som assistent i hem, skola eller på en arbetsplats.

Arbetsmetod

Utbildningen sker på distans med totalt åtta dagar på plats på Furuboda, fördelat över ett tillfälle på höstterminen och ett tillfälle på vårterminen. Under de vanliga distansveckorna sker en bokad basgruppsträff i veckan i vårt digitala klassrum (tider för dessa diskuteras vid uppstart). En basgruppsträff är 90 minuter.

Du möts av lärare med hög kompetens inom funktionshinderområdet och med gedigen yrkeserfarenhet. Undervisningen sker av legitimerad lärare i vård och omsorg, logoped och arbetsterapeut. Pedagogiken är varierad och vi gör det som krävs för att ge dig möjlighet att lyckas med dina studier och etablering på arbetsmarknaden.

Distanskurs

I den här utbildningen, som ges på distans, ingår några obligatoriska träffar på skolan varje termin – åtta dagar fördelat på fyra tillfällen under hösten och åtta dagar fördelat på fyra tillfällen under våren.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Efter avslutad kurs ska du kunna arbeta och fungera som assistent i hem, skola eller på en arbetsplats.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://furuboda.org/yngsjo/langa-kurser/assistentkursen/