Assistentkursen på Furuboda folkhögskola i Yngsjö - en ettårig utbildning med både teoretiska som praktiska moment och praktikperioder.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 1 år - inklusive tre veckors praktik per termin

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Förkunskapskrav: treårig gymnasieutbildning eller motsvarande. Sökande kallas till skolan för intervju som tillsammans med den skriftliga ansökan ligger till grund för antagning.

Kostnader: 1400 kr per termin som bl.a. täcker materialkostnader och vissa gemensamma måltider.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 24 aug 2020 - 11 jun 2021

Kontakt:
Furubodas skolkansli

Telefon: 044-781 46 36
E-post:
fhsk@furuboda.se

Denna kurs erbjuds endast på distans - läs mer och ansök här!

Teori & praktik kombinerat

En ettårig assistentutbildning med både teoretiska som praktiska moment och praktikperioder. Du får även vara med och arrangera praktiska aktiviteter för personer med funktionsnedsättning där du får användning av både teoretisk och praktisk kunskap.

Syfte & målsättning

För dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd i skola, boende och i arbetslivet erbjuder vi en ettårig assistentutbildning. Utbildningen innehåller både teoretiska som praktiska moment samt tre veckors praktik/termin. Efter avslutad kurs ska du kunna arbeta och fungera som assistent i hem, skola eller på en arbetsplats.

Arbetsmetod

Du möts av lärare med hög kompetens inom funktionshinderområdet och med gedigen yrkeserfarenhet. Undervisningen sker av legitimerad lärare i vård och omsorg, logoped och arbetsterapeut. Pedagogiken är varierad och vi gör det som krävs för att ge dig möjlighet att lyckas med dina studier och etablering på arbetsmarknaden.

Även som distansutbildning

Assistentkursen erbjuds även som distanskurs. Läs mer om den här.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Efter avslutad kurs ska du kunna arbeta och fungera som assistent i hem, skola eller på en arbetsplats.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://furuboda.org/yngsjo/langa-kurser/assistentkursen/