Assistentkursen - distans

Ansökan stängd

Assistentkursen på distans från Furuboda folkhögskola i Yngsjö - en ettårig utbildning med både teoretiska som praktiska moment och praktikperioder.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs, Yrkesutbildning

Träffar:
8 obligatoriska träffar
2 frivilliga träffar

Studietakt: 100%

Längd: 1 år - inklusive tre veckors praktik per termin

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Förkunskapskrav: treårig gymnasieutbildning eller motsvarande. Efter inskickad ansökan kommer du bli intervjuad över telefon, där detta samtal tillsammans med din skriftliga ansökan ligger till grund för antagning.

Kostnader: 1430 kr per termin som bl.a. täcker materialkostnader och vissa gemensamma måltider.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 26 aug 2021 - 17 jun 2022

Kontakt:
Furubodas skolkansli

Telefon: 044-781 46 36
E-post:
fhsk@furuboda.se


Utbilda dig till assistent på distans

En ettårig assistentutbildning med både teoretiska som praktiska moment och praktikperioder.

Bred och fördjupad kunskap

För dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd i skola, boende och i arbetslivet, erbjuder vi en ettårig assistentutbildning. Undervisningen sker främst på distans, med inslag av praktiska moment på plats på Furuboda folkhögskola i Yngsjö.

Upplägg

Kursen består av 40 kursveckor och sträcker sig över ett läsår. Studierna varvas med ämnen som läses helt på distans och praktiska ämnen som läses under heldagar på plats på Furuboda. Totalt förekommer 8 obligatoriska dagar av praktiska kurser på Furuboda, fördelat över 2 perioder (en på våren och en på hösten). Under de veckor som bedrivs helt på distans träffas elever och handledare en gång i veckan i basgrupper i det digitala klassrummet.

Undervisningen

Du möts av lärare med hög kompetens inom funktionshinderområdet och med gedigen yrkeserfarenhet. Utbildningen leds av lärare i vård och omsorg, logoped och arbetsterapeut.

Undervisning sker på plats i samband med höstterminens uppstart, vårterminens avslutning och utöver det 8 dagar på plats fördelat över 2 perioder.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Efter avslutad kurs ska du kunna arbeta och fungera som assistent i hem, skola eller på en arbetsplats.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://furuboda.org/assistentkursen