Barnskötarutbildning

Ansök nu

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta som barnskötare. Kursen bedrivs på heltid på Glimåkra folkhögskola under tre terminer och syftar till att ge dig kunskap och utveckla färdigheter som du behöver för att kunna arbeta på förskola.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år , 3 terminer

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 16 aug 2021 - 21 dec 2022

Kontakt:
Jeanette Svensson

Telefon: 044-44800
E-post:
jeanette.svensson@glimnet.se


Fler kurser inom: Barnskötare

Arbetssätt

Vi jobbar med ett temabaserat lärande med problemlösning som arbetssätt för att stimulera deltagarnas handlingsberedskap, såväl självständigt som tillsammans med andra. Genom att förlägga APL (arbetsplatsförlagt lärande) löpande under läsåret skapar vi förutsättningar för att deltagarnas erfarenheter från verkligheten kan användas in i vårt temabaserat lärande. Folkhögskolans demokratiska arbetsform återspeglas i deltagarnas möjlighet att påverka utbildningens form och innehåll och understryker övertygelsen att deltagarna bidrar till varandras lärande. På folkhögskolan är mötet mellan personal och deltagare centralt och samarbeten med andra kurser en tillgång. Barnskötarutbildningen kommer även präglas av den lärarkompetens inom musik, teater, skapande och idrott & hälsa, som finns på folkhögskolan.

Delkurser

Kursens innehåll motsvarar Skolverkets Yrkespaket för barnskötare med delkurserna:

Lärande och utveckling
Pedagogiska teorier och praktiker
Kommunikation
Pedagogiskt ledarskap
Etnicitet och kulturmöten
Människors miljöer
Hälsopedagogik
Grundläggande vård och omsorg
Specialpedagogik
Pedagogiskt arbete
Skapande verksamhet
Barns lärande och växande

Examinationsformer

För att bli godkänd på kursen krävs det att man deltar aktivt i alla kursmoment, att man lämnar in uppgifter och genomför presentationer. Det krävs också att man får godkänt på kursprov och genomför sin arbetsförlagda tid.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://glimnet.se/pages/barnskotarutbildning