Esport och spelidé

Ansök nu

En kurs med e-sport, gaming och spelidéer. I e-sport har vi främst fokus på League of Legends. Du får också utveckla sällskapsspel och lära dig programmera, allt i en kreativ folkhögskolemiljö. Spelidéer ger dig möjlighet att utveckla både förståelse och egna koncept kring analoga sällskaps- och brädspel.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Ansökningar inkomna efter att ansökningstiden har gått ut behandlas om det finns plats kvar.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 16 aug 2021 - 10 jun 2022

Kontakt:
Tobias Sjunneson

Telefon: 044-44826
E-post:
tobias.sjunnesson@glimnet.se


Helhetskoncept

På Esport och Spelidé tillämpar vi ett “helhetskoncept”: på schemat har vi olika ämnen som kompletterar varandra och bidrar till att kursen blir givande på olika nivåer. Kärnan består av LoL ämnen (individuellt, lag, strategi), Brädspel och Spelprogrammering, men vi satsar även på “Må-bra” ämnen: hälsa, livsåskådning, coaching.

Esport

I esport kommer du att få tid att förbättra dig som spelare individuellt, och coachning att spela i ett lag. Under kursen analyserar vi och testar olika spelstrategier och spelvändningar. Vi försöker ge dig kunskap om hur vi människor fungerar i grupp, och hur ett lag kan förbättras genom förståelse, kommunikation och gemensamma mål. Coachning och föreläsningar kan ibland vara på engelska och du bör ha lätt för att uttrycka dig på engelska verbalt och skriftligt. Kursen och dess innehåll är främst utformat efter dig som är på en nivå runt Silver eller Guld 

I kursen ingår också gästföreläsningar och deltagande i turneringar och spelkonvent som kan vara aktuella för läsåret.

Spelidé

I kursen får du möjlighet att se datorspel och videospel ur ett bredare perspektiv. Det gör vi genom att utveckla egna koncept kring traditionella sällskapsspel och brädspel. Vi undersöker hur ett spel kan växa fram genom historiebeskrivningar, sociala och kulturella sammanhang. Du får ta fram egna prototyper till sällskapsspel, se hur man går till väga för att balansera ett spel och ge det ett värde. 

Spelprogrammering

Kursen ger dig också en inblick i spelprogrammering. Du får lära dig Unity3D och grundläggande programmering i C#. Tanken är att du ska se hur man kan skapa ett färdigt program från en spelidé, dels att ge dig vissa kunskaper i hur ett programspråk och en spelmotor fungerar. Du får se hur variabler, villkorsfunktioner och kontrollstrukturer skapar en grund för enklare 3D spel och en spel-loop.

"Må-bra ämnen"

Syftet med "må-bra" ämnen är att du ska må väl både fysiskt och psykiskt. Varje vecka finns hälsa på schemat. Dessutom har du tillgång till gym/idrottshall på kvällstid.

Livsåskådning finns som ämne varannan vecka. Här ges tillfälle att förutsättningslöst fundera över livets frågor och svar. En möjlighet att utifrån olika utgångspunkter mötas i samtal om stort och smått

Du har också två lektioner med fokus på coaching. Detta är inte LoL eller esport coaching, men personlig och gruppcoachning. Du provar på mindfulness, avslappning, positiv visualisering och övar på att uttrycka dina känslor och behov samt lyssna på andras. Du jobbar med hur du fungerar i en grupp tillsammans med andra. Du tränar alltså på kommunikation och konflikthantering i syfte att skapa team-building, tillit, samt en trevlig stämning vilket är viktigt inom esport.

Som komplettering till din ansökan ska du berätta om:

• din bakgrund och ditt intresse för esport, lite om din spelnivå i League of Legends

• ditt intresse för sällskapsspel och brädspel

 

Länk till kursen på skolans webbplats
https://glimnet.se/pages/esport-spelide