Barnskötarutbildning

Profilkurs, Yrkesutbildning Glimåkra folkhögskola
Ansök nu
Öppnas i nytt fönster.
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1-2 år , 3 terminer
 • Ansök senast:
  Löpande
 • Kurstyp:
  Profilkurs, Yrkesutbildning

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta som barnskötare. Den bedrivs på heltid på Glimåkra folkhögskola och syftar till att ge dig kunskap och färdigheter du behöver för arbete på förskola.

Lediga platser: Ja

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 21 aug 2023 - 20 dec 2024

Kontakt: Jeanette Svensson

Telefon: 044-44800

E-post:
jeanette.svensson@glimnet.se

Arbetssätt

Vi jobbar med ett temabaserat lärande med problemlösning som arbetssätt för att stimulera deltagarnas handlingsberedskap, såväl självständigt som tillsammans med andra. Genom att förlägga APL (arbetsplatsförlagt lärande) löpande under läsåret skapar vi förutsättningar för att deltagarnas erfarenheter från verkligheten kan användas in i vårt temabaserat lärande. Folkhögskolans demokratiska arbetsform återspeglas i deltagarnas möjlighet att påverka utbildningens form och innehåll och understryker övertygelsen att deltagarna bidrar till varandras lärande. På folkhögskolan är mötet mellan personal och deltagare centralt och samarbeten med andra kurser en tillgång. Barnskötarutbildningen kommer även präglas av den lärarkompetens inom musik, teater, skapande och idrott & hälsa, som finns på folkhögskolan.

Delkurser

Kursens innehåll motsvarar Skolverkets Yrkespaket för barnskötare med delkurserna:

Lärande och utveckling
Pedagogiska teorier och praktiker
Kommunikation
Pedagogiskt ledarskap
Etnicitet och kulturmöten
Människors miljöer
Hälsopedagogik
Grundläggande vård och omsorg
Specialpedagogik
Pedagogiskt arbete
Skapande verksamhet
Barns lärande och växande

Examinationsformer

För att bli godkänd på kursen krävs det att man deltar aktivt i alla kursmoment, att man lämnar in uppgifter och genomför presentationer. Det krävs också att man får godkänt på kursprov och genomför sin arbetsförlagda tid.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://glimnet.se/pages/barnskotarutbildning

Fler kurser inom: Barnskötare

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra finns mitt i Sveriges sydligaste vildmark, i nordöstra Skåne. Skolan har en kristen grundsyn. Respekt och öppenhet för alla är grundläggande. De kulturella inslagen skiftar: Gospel, keramik och textil. På Allmän kurs läser du in grundläggande behörighet till universitet och högskola, samt ett profilval. Skolan har en alkohol- och drogfri miljö. Ca 150 studerande. 

Läs mer om skolan

Postadress:
Glimåkra folkhögskola
Box 115
289 04 Glimåkra

Besöksadress: Gamla Sibbhultsvägen 5

Telefon: 044-448 00
E-post: info@glimnet.se
Webbadress: https://glimnet.se/

Det roligaste med små barn är att springa efter dem

Yasmine jobbade tidigare som assistent på hotell. Sedan bestämde hon sig för att göra något nytt och utbildade sig till barnskötare på folkhögskola.

Läs hela artikeln