Bibelskola Nära den Goda Jorden - distans

Ansök nu

Bibelskola Nära den Goda Jorden - distans

Hyllie Park folkhögskola

Ansök nu

Nära den Goda Jorden – Bibelskola på distanskurs med fokus på teologisk fördjupning kring miljö och lärjungaskap

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
16 obligatoriska nätträffar

Studietakt: 50%

Längd: 16 veckor (1 termin)

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: God datorvana krävs då kursen till stora delar genomförs på distans och via webbmöten. God kunskap i engelska är också en fördel då viss kurslitteratur är skriven på detta språk.

Kostnader: Studier på folkhögskola är gratis men vi tar ut en administrativ kostnad på 300 SEK. Observera att du behöver köpa in kurslitteratur till denna kurs.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 24 jan 2022 - 20 maj 2022

Kontakt:
Petrus Lilja

Telefon:
E-post:
petrus.lilja@hylliepark.se


Nätverket God jord, kristna för miljö och rättvisa startar bibelkurs tillsammans med Bibelskola Nära och Hyllie Park Folkhögskola!

Vi vill uppmuntra till fördjupad teologisk reflektion kring skapelsen, klimat-, och hållbarhetsfrågor. Och sätta fokus på hur miljöfrågorna hänger ihop med församlingens uppdrag och ditt och mitt dagliga lärjungaskap. I ljuset av det kristna hoppet vill vi ge ökad kunskap, förståelse och medvetenhet kring hur ett hållbart lärjungaskap hänger ihop med olika områden av livet. Vi vill se hur en god kristen miljöaktivism kan gestalta sig när vi som kyrka tar vårt uppdrag på allvar i förtröstan till en närvarande Gud som har hela kosmos i sin hand.

Detta är en kurs för dig mitt i livet som inte har möjlighet att flytta men vill läsa på bibelskola och fördjupa dig omkring dessa aktuella frågor. Kursen kommer till stor del genomföras på distans och genomföras våren 2022, mellan 24 januari och 20 maj. Kursen kommer genomföras på måndagar mellan kl. 18:00-20:00. Studierna är på halvfart och kursen är CSN berättigande.

Kursupplägg
Nära den Goda Jorden är en halvfartskurs som vänder sig till dig som inte har möjlighet att flytta men vill läsa på bibelskola. Den är till stora delar en kurs som ges helt på distans men vi planerar ett eller två tillfällen då vi träffas under terminen.

Studierna på distans följer en veckorytm som innebär att du tar del av ett förinspelat webb-föredrag, studera på egen hand genom att läsa kurslitteratur och arbetar med olika frågeställningar för att sedan under ett par timmar varje vecka möta lärare och kursdeltagare via webbkonferens.

Via webben skapas goda möten även när vi befinner oss på olika orter. Även den ovane lär sig snabbt hur man gör och det erbjuds god handledning under kursens gång. Ett viktigt moment är att våga ta nya steg genom egna och andras studier, reflektioner, erfarenheter och livsberättelser.

Kursstart

Vårterminen 2022 går mellan den 24:e januari till den 20:e maj. Ansök senaste 10:e januari 2022 för att bli del av första antagningen. I mån av plats är sedan ansökningstiden öppen fram till 17:e januari 2022.

Studierna är på halvfart och kursen är CSN berättigande. Enda kostnaden för själva studierna är inköp av kurslitteratur (ca: 300 SEK) samt en administrativ avgift på 300 SEK som betalas in innan kursstart.

Observera att datorvana krävs då kursen till stora delar förs helt på distans vilket innebär att det är via mail och webbmöten som du kommer har kontakt med andra kursdeltagare och din studieledare.

Så för att kunna ta del av utbildningen krävs att du som student har tillgång till en någorlunda modern dator, fast uppkoppling, inbyggd webbkamera samt ett USB headset.

Goda kunskaper i engelska är också en fördel då en del av kurslitteraturen är skriven på detta språk.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.narabibel.se/