Bibelskola Nära - Söndagsskola för vuxna

Ansök nu

Bibelskola Nära - Söndagsskola för vuxna

Hyllie Park folkhögskola

Ansök nu
Bibelskola på distans - för dig mitt i livet! Våra distanskurser utmärks av föredrag via webben, gemenskap i möten runt Bibeln och vardagen som plats för att växa och lära.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
15 obligatoriska nätträffar

Studietakt: 50%

Längd: 16 veckor (1 termin)

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 24 jan 2022

Kontakt:
Petrus Lilja

Telefon:
E-post:
petrus.lilja@hylliepark.se


Bibelskola på distans – för dig mitt i livet!

Nära Distans är en halvfartskurs som vänder sig till dig som inte har möjlighet att flytta men vill läsa på bibelskola. Det är helt och fullt en distanskurs och vi träffas enbart via våra webbmötet på nätet.

Söndagsskola för vuxna är en halvfartskurs (50%) på distans som tar dig med på en resa genom Gamla testamentet. I 15 samlingar får du tillsammans med andra kursdeltagare möjlighet att reflektera och utmanas av de berättelser och händelser som du själv kanske mött och som framförallt presenteras för barnen i söndagsskolan eller i Barnens Bibel.

Många människor är inte vana vid att läsa Gamla testamentet på egen hand. Nu får du chans att tillsammans med andra reflektera över dessa berättelser. Berättelser som kanske bara dykt upp och nämnts i enstaka predikningar och då som självklarheter, men hur samtalar vi om dessa när vi blivit vuxna?

Eleonore Gustafsson är den huvudsakliga föreläsaren under denna kurs. Eleonore är pastor i Evangeliska Frikyrkan, skribent och bibellärare.

Söndagsskola för vuxna vill inbjuda dig att reflektera och utmanas av berättelserna från: Skapelsen, Adam, Eva & ormen, Kain & Abel, Noa, Babels torn, Hagar, Abraham, Isak, Jakob, Josef och Job. Vi ska försöka läsa söndagsskoleberättelserna utifrån deras eget syfte, vad berättar dessa berättelser om Gud och vårt förhållande till Gud, oss själva och våra medmänniskor? Hur kan dessa berättelser få relevans och säga något till oss idag?

Studierna på distans följer en veckorytm som innebär att du tar del av ett förinspelat webb-föredrag, studera på egen hand genom att läsa kurslitteratur och arbetar med olika frågeställningar för att sedan under ett par timmar varje vecka möta lärare och kursdeltagare via webbkonferens.

Via webben skapas goda möten även när vi befinner oss på olika orter. Även den ovane lär sig snabbt hur man gör och det erbjuds god handledning under kursens gång. Ett viktigt moment är att våga ta nya steg genom egna och andras studier, reflektioner, erfarenheter och livsberättelser.

Kurserna ges under måndag- eller tisdagskvällar klockan 18.30-20.30 beroende på vilken kurs du väljer att läsa. Har du inte läst hos oss tidigare rekommenderar vi vår introduktionskurs vid namn Lukas.

Vårterminen 2022 går mellan den 24:e januari till den 20:e maj. Ansök senaste 10:e januari 2022 för att bli del av första antagningen. I mån av plats är sedan ansökningstiden öppen fram till 17:e januari 2022.

Läs mer på kursens hemsida https://www.hyllieparkfolkhogskola.se/bibelskola-nara

Skolan kan intyga att studierna genomförs, ge meriterande kursintyg och möjlighet att söka studiemedel via CSN. För dig som söker studiemedel via CSN räknas varje kurs som 50% studier under 16 veckor. För mer information vad som gäller specifikt för dig och din studiesituation se vidare på http://www.csn.se/komv-folkh-gymn 

Att du som deltagare överlåter dig till folkhögskolestudier skapar drivkraft att även klara studiemoment som bjuder på visst motstånd. Det är ofta dessa moment våra deltagaren efteråt kan se att hon lärt sig mest av.

Observera att viss kunskap och datorvana krävs då kursen förs helt på distans vilket innebär att det är via mail och webbmöten som du kommer har kontakt med andra kursdeltagare och din studieledare. Så för att kunna ta del av utbildningen krävs att du som student har tillgång till en någorlunda modern dator, fast uppkoppling, inbyggd webbkamera samt ett USB headset.

Läs mer på kursens hemsida https://www.hyllieparkfolkhogskola.se/bibelskola-nara

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.narabibel.se/