Ryska revolutionen och Sovjetunionens historia

Kvarnby folkhögskola


Ansökan stängd

Den ryska revolutionen präglade samtidshistorien, och vi kommer att analysera och diskutera händelser inför, under och efter februari- och oktoberrevolutionerna år 1917. Kursen är en läsårskurs med två delkurser som kan läsas oberoende av varandra. 

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
Inga obligatoriska träffar

Studietakt: 50%

Längd: 1 år 1-2 terminer.

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du ska kunna läsa litteratur på engelska, eftersom stora delar av den obligatoriska kurslitteraturen inte finns på svenska.

Kostnader: Distanskursen är avgiftsfri. Kostnader tillkommer om deltagaren deltar i en frivillig studieresa till Ryssland i april 2020.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 9 sep 2019 - 20 dec 2019

Kontakt:
Henning Süssner Rubin

Telefon:
E-post:
info@kvarnby.fhsk.se

Den ryska revolutionen var en av 1900-talets stora historiska händelser, vars resultat fortfarande påverkar vår samtidshistoria. Vi ger dig tillfälle att studerar revolutionens förhistoria, dess förlopp och långa efterspel under 1-2 terminer. Kursen  är en flerterminskurs i politisk historia. 

Under hösten 2019 ges del 1 (med fokus på året 1917), del 2 av kursen (med fokus på tidsperioden 1921-1991) följer våren 2020. De två delkurserna kan läsas oberoende av varandra.

Delkurs 1 ges hösten 2019 och undersöker de händelser som ledde till revolutionsåret 1917 och de konsekvenser som den ryska revolutionen hade för såväl Ryssland som den internationella arbetarrörelsen. Kursen täcker tiden mellan 1861 och 1921. Hur påverkades världens historia i allmänhet och den europeiska och svenska historien i synnerhet av händelserna under detta ödesdigra år? 

 

 

 

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Du ska ha fått ökade kunskaper och insikter om 1900-talets historia och vår egen samtid.