Läs Nordens mest etablerade serietecknarutbildning! Du lär dig serieskapandets grundläggande faser från idé till färdig serie.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år Enda antagningen sker till hösten.

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Arbetsprover som skall bestå av serier dvs. inte enskilda ritningar. Format: Kopior eller utskrifter i A4. Mer information på vår hemsida.

Kostnader: 2000 kr/läsår, täcker fria kopior och utskrifter, visst undervisningsmaterial. Räkna med extra kostnader för studieresor m m.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 19 aug 2019 - 5 jun 2020

Plats för kursen: Kulturhuset Mazetti, Friisgatan 15b, 214 21 Malmö.

Kontakt:
Stina Hjelm

Telefon:
E-post:
info@kvarnby.fhsk.se

Serieskolans första år ger dig möjlighet att utveckla ditt serietecknande, fördjupa dina kunskaper i olika tekniker och skapa egna berättelser i serieform. Du kommer dessutom att introduceras i seriebranschens nätverk.

Serieskolans andra år riktar sig till dig som vill fördjupa dina färdigheter som serieskapare. Du får här en möjlighet att utveckla och fördjupa det egna serieskapandet i arbetet med ett längre projekt. Studierna bedrivs till stor del självständigt, vilket ställer stora krav. Kursdeltagarna måste vara initiativrika, hitta lösningar på problem och skaffa kontakter. Varje kursdeltagare får en handledare på skolan och rekommenderas att hitta en extern mentor, som kan bidra med branschkunskap och agera dörröppnare.

Föreläsningar och olika uppgifter varvas med självständigt arbete och workshops: Fanzines, manga, tuschteknik, alternativserier, stripserier m m; ofta tillsammans med någon inbjuden gäst och i samarbete med olika förlag.

Vi använder datorer, men merparten av arbetsuppgifterna löses på traditionellt vis med papper och penna.

I Serieskolan ingår en grundläggande kurs i scanning och bildbehandling.

En viktig del av undervisningen är att ge dig de redskap som behövs för att nå ut till andra med ditt skapande. Kursen producerar därför egna tidningar, en påkostnad årsbok, anordnar utställningar och deltar i olika aktiviteter med anknytning till serieskapandet. Vi besöker så Bok och Biblioteksmässan i Göteborg, Small Press Expo i Stockholm och Komiks.dk i Köpenhamn m fl. Som kursdeltagare har du tillgång till skolans lokaler även efter lektionstid.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Bli en aktiv och självständig serietecknare.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://www.kvarnby.fhsk.se/utbildning/serieskolan/