Serieskolans påbyggnadskurs

Kvarnby folkhögskola


Ansökan stängd
Här får du möjlighet att utveckla och fördjupa ditt serieskapande och arbeta med ett konkret konstnärligt projekt. Du måste ha förmågan att arbeta självständig och ta egna initiativ.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 1 år läsårskurs, ingen antagning till våren

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Avslutad gymnasium eller motsvarande. Projektbeskrivning med syfte, målsättning och tidsplan. Portfolio med relevanta arbeten samt ett rekommendationsbrev från en extern handledare. Mer information på vår hemsida

Kostnader: 2000 kr/läsår, täcker fria kopior och utskrifter, visst undervisningsmaterial. Räkna med extra kostnader för studieresor m m.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 19 aug 2019 - 5 jun 2020

Plats för kursen: Kulturhuset Mazetti, Friisgatan 15b, 214 21 Malmö.

Kontakt:
Fredrik Strömberg

Telefon:
E-post:
info@kvarnby.fhsk.se

Serieskolans andra år riktar sig till dig som vill fördjupa dina färdigheter som serieskapare. Kursen är eftergymnasial och kräver en del studieteknik. Du får en möjlighet att utveckla och fördjupa det egna serieskapandet i arbetet med ett längre projekt. Studierna bedrivs till stor del självständigt, vilket ställer stora krav. Kursdeltagarna måste vara initiativrika, hitta lösningar på problem och skaffa kontakter. Varje kursdeltagare får en handledare på skolan och rekommenderas att hitta en extern mentor, som kan bidra med branschkunskap och agera dörröppnare.

Ansökan till kursen kan göras av dig som har gått första året på Serieskolan eller på annat sätt skaffat sig motsvarande färdigheter som serieskapare. Ansökan till påbyggnadsåret sker med projektbeskrivning med syfte, målsättning och tidplan, portofolio, samt rekommendationsbrev från en extern handledare.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Du ska ha skapat dig en egen plattform som serietecknare eller motsvarande.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.kvarnby.fhsk.se/serieskolan