Grundläggande Allmän kurs för invandrare

Kvarnby folkhögskola


Ansök nu

Är du klar med dina SFI-studier och vill läsa vidare? Hos oss kan du läsa intensiv svenska samtidigt som du läser andra skolämnen på grundläggande nivå.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år 2-4 terminer beroende av individuella förutsättningar och språkfärdigheter.

Ansök senast: 30 jun 2020

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Avslutad SFI D. Vi kommer att kalla dig till ett diagnostiskt test i svenska innan antagning.

Kostnader: 500 kr/läsår, täcker obligatoriskt program och visst undervisningsmaterial.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskolenivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 17 aug 2020 - 4 jun 2021

Plats för kursen: Du läser på vår skolenhet Gullvik på Västra Hindbyvägen 14 i Malmö

Kontakt:
Ingemar Ekblad

Telefon:
E-post:
info@kvarnby.se

OBS!
Ansök senast 30 jun 2020

Du läser i en liten klass så att du kan fokusera på att intensivt läsa svenska. Målet är att du efter avslutade studier ska kunna läsa vidare på gymnasienivå.

Vi antar utifrån ett diagnostiskt test i svenska och ett antagningssamtal. Målet är att du ska kunna läsa den takt som passar dig och dina behov, utan att stressas.

För att komma dit fokusera vi på ämnet svenska i alla ämnen som du kommer att läsa. 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Du ska utan större problem och snabbbast möjligt kunna läsa vidare på gymnasial nivå.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://www.kvarnby.se/kurser/grundkursen/