Vår allmänna kurs ger dig möjlighet att bli klar med skolan i din egen takt. Vi satsar på att utveckla din studieteknik och anpassar undervisningen till dina tidigare kunskaper, önskemål och behov

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år I regel läser du minst ett läsår.

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du kallas till ett antagningssamtal där vi går genom dina förkunskaper m m

Kostnader: fria kopior, gratis kaffe och te, viss kurslitteratur, gemensamma obligatoriska aktiviteter m m: 500 kr/läsår.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskole- och gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 7 jan 2020 - 20 dec 2020

Kontakt:
Beata Zielinska

Telefon: 040-6028700
E-post:
info@kvarnby.fhsk.se

Beroende av dina förkunskaper kan du börja på första, andra eller tredje året. Även du som inte har behörighet att läsa på gymnasienivå kan komplettera dina grundskolebetyg hos oss. Målet är att ge dig det som behövs för att lyckas med fortsatta studier på högskolenivå: kunskaper, studieteknik och förmågan att tänka och arbeta kritiskt och självständigt.

Du kommer att studera på en skola som värnar om ditt inflytande över dina studier och ditt engagemang i samhällsfrågor. 

Vår allmänna kurs kan ge grundläggande behörighet till högskolestudier. Särskild behörighet kan ges i vissa ämnen.

Kontakta gärna vår studieinformatör innan du börjar läser hos oss. Alla som söker kommer att bli kallade till antagningssamtal.

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Du ska vara väl förberedd och behörig för att studera vidare för att få en yrkesutbildning eller läsa på universitetet.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.kvarnby.fhsk.se/allman-linje