Svenska för utländska akademiker

Ansökan stängd

Svenska för utländska akademiker

Kvarnby folkhögskola

Ansökan stängd

Om du har en akademisk bakgrund och är klar med SFI kan du läsa denna kurs för att läsa svenska på grundläggande och gymnasial nivå.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år 1 läsår med möjlighet till förlängda studier

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: För att läsa denna kurs måste du vara klar med kurs SFI 3D. Du måste också kunna visa att du tidigare har läst på högskolenivå. Din ansökan måste därför kompletteras med ditt SFI-betyg. När du söker en plats kallar vi till ett antagningssamtal.

Kostnader: Kursvavgiften på 500 kronor/läsår täcker viss kurslitteratur, gemensamma obligatoriska aktiviteter m m.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 23 aug 2021 - 10 jun 2022

Kontakt:

Telefon: 040-6028700
E-post:
info@kvarnby.fhsk.se


Om du står inför utmaningen att antingen slutföra en påbörjad akademisk utbildning i det svenska högskolesystemet eller att starta om och påbörja en ny akademisk utbildning så har vi kursen till dig. 

Vi har skapat en kurs som ska ge dig möjlighet att få behörighet i svenska som andra språk samtidigt som du förbereder dig för studier i det svenska högskolesystemtet.

Ditt studieprogram ska förbereda dig väl för vidare studier i Sverige. Vi kommer att fokusera på ämnet svenska som andraspråk, men i studieprogrammet ingår också pass i svensk samtidshistoria, akademiskt skrivande på svenska samt tema- och projektarbeten.

Om du behöver studera fler ämnen än svenska kommer vi att lägga upp ett program som ger dig möjlighet att studera dessa ämnen tillsammans med deltagare från våra Allmänna kurser på gymnasienivå.

Målet med kursen är att du ska få behörighet i ämnet svenska som andrasprak samt i eventuella andra kärnämnen. Hur många terminer du behöver studera avgörs av dina studieresulat och beror på utvecklingen av dina färdigheter i ämnet svenska som andra språk.

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Du kommer att studera svenska och eventuellt engelska (valmoment) på gymnasienivå. Vår kurs förbereder dig för framtida studier på svenska universitet eller högskolor. 

Länk till kursen på skolans webbplats
https://www.kvarnby.se/kurser/preparantkursen/