Boende-, stöd- och habiliteringsassistent

Ansökan stängd

Boende-, stöd- och habiliteringsassistent

Kvarnby folkhögskola

Ansökan stängd

Det är en dröm för många att jobba nära människor, till exempel inom hemtjänst, som personlig assistent, skötare inom psykiatrin eller på ett äldreboende. Inom branschen finns många jobb och ett stort behov av personer som har gått någon relevant utbildning för yrket

Vår kurs med yrkesinriktning ska ge dig möjlighet att antingen komplettera en tidigare gymnasieutbildning eller att kombinera med dina studier på en allmän kurs på gymnasienivå. 

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du behöver vara klar med grundskolan för att kunna läsa den här kursen.

Kostnader: Vi tar ut en material- och programavgift på 500 kr/läsår.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 23 aug 2021 - 10 jun 2022

Kontakt:

Telefon: 040-6028700
E-post:
info@kvarnby.se


Du studerar ett studieprogram som ska förbereda dig väl för ditt arbete inom äldreomsorg, LSS-verksamhet eller psykiatrin. Kursens program orienterar sig mot gymnasiets vård- och omsorgsprogram, men du läser närmare potentiella arbetsplatser och vi kommer att försöka att individanpassa kursen i största möjliga mån. Vi vill förbereda för ett arbete inom vård och omsorg. 

Du läser ämnen som psykologi, hälsovård och vårdpedagogik och kommer att kunna få en indivuduell studieplanering som hjälper dig att anpassa kursen till dina behov och önskemål. Inom kursen finns möjlighet att välja Svenska som andraspråk som fördjupningsämne. 

Målet med kursen är att ge dig en bra grund för ditt framtida arbete inom vård och omsorg, en bra merit – och bra kontakter med framtida arbetsgivare. Med hjälp av din mentor kommer vi att se till att du redan under utbildningen skapar kontakter med olika arbetsgivare och får tillfälle att praktisera på olika arbetsplatser. 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Du ska ha goda yrkeskunskaper, haft tillfälle till lärande i arbete och etablerat kontakt med arbetsgivare inom vård- och omsorgsbranschen.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://www.kvarnby.se/kurser/yrkeskursen/