Vår allmänna kurs ger dig möjlighet att bli klar med skolan i din egen takt. Vi satsar på att utveckla din studieteknik och anpassar undervisningen till dina tidigare kunskaper, önskemål och behov

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år Längden beror på tidigare studier.

Ansök senast: 31 dec 2020

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Du kallas till ett antagningssamtal där vi går genom dina förkunskaper m m

Kostnader: Fria kopior, viss kurslitteratur, gemensamma obligatoriska aktiviteter m m: 500 kr/läsår.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskole- och gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 11 jan 2021 - 11 jun 2021

Kontakt:
Beata Zielinska

Telefon: 040-6028700
E-post:
info@kvarnby.fhsk.se

OBS!
Ansök senast 31 dec 2020

Beroende av dina förkunskaper kan du börja på första, andra eller tredje året. Även du som inte har behörighet att läsa på gymnasienivå kan komplettera dina grundskolebetyg hos oss. Målet är att ge dig det som behövs för att lyckas med fortsatta studier på högskolenivå: kunskaper, studieteknik och förmågan att tänka och arbeta kritiskt och självständigt.

Du kommer att studera på en skola som värnar om ditt inflytande över dina studier och ditt engagemang i samhällsfrågor. 

När du är klar med kursen ska du ha yrkesexamen eller grundläggande behörighet till högskolestudier. Du får också ett antal behörigheter i enskilda ämnen.

Kontakta oss gärna innan du börjar läser hos oss. Alla som söker kommer att bli kallade till antagningssamtal.

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Du ska vara väl förberedd och behörig för att studera vidare för att läsa på eftergymnasial nivå.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://www.kvarnby.se/kurser/allman-kurs/