Professionell serietecknare

Profilkurs, Yrkesutbildning Kvarnby folkhögskola
Ansökan stängd
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1 år läsårskurs, ingen antagning till våren
 • Ansök senast:
  Ansökan är stängd
 • Kurstyp:
  Profilkurs, Yrkesutbildning

Bli en etablerad serieskapare genom att fördjupa dig i ett självformulerat årslångt projekt, med tillgång till arbetslokaler, teknisk utrustning etc.

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Avslutat gymnasium. Projektbeskrivning med syfte, målsättning och tidsplan. Portfolio med relevanta arbeten samt ett rekommendationsbrev från en extern handledare. Mer information på vår hemsida

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 23 aug 2021 - 10 jun 2022

Plats för kursen: Kulturhuset Mazetti, Friisgatan 15b, 214 21 Malmö.

Kostnader: 2000 kr/läsår, täcker fria kopior och utskrifter, visst undervisningsmaterial. Räkna med extra kostnader för studieresor m m.

Kontakt: Fredrik Strömberg

E-post:
info@kvarnby.fhsk.se

Vi ger dig möjlighet att planera och slutföra ett professionellt serieprojekt på ett läsår.  

Målet är att du, med hjälp av din handledare, ska bredda och utveckla dina färdigheter som serieskapare och ta steget ut i seriebranschen. Kursen är eftergymnasial och kräver en del studieteknik. Du får en möjlighet att utveckla och fördjupa det egna serieskapandet i arbetet med ett längre projekt. Studierna bedrivs till stor del självständigt, vilket ställer stora krav på din motivation. Du måste vara initiativrik och van vid att vara verksam som serieskapare. Du får en handledare på skolan och måste hitta minst en extern mentor, som kan bidra med branschkunskap och agera dörröppnare.

Kursen är eftregymnasial, det betyder att du måste kunna dokumentera att du är klar med gymnasiet.  Ansökan till projektåret sker med projektbeskrivning med syfte, målsättning och tidplan, portofolio, samt rekommendationsbrev från en extern handledare.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Du ska ha utvecklat ditt serieskapande och fått möjlighet att förverkliga ett större serieprojekt. 

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
http://serieskolan.kvarnby.fhsk.se/utbildningen

Kvarnby folkhögskola

En skola som sticker ut. Vi är den breda vänsterns skola och vill ge dig de verktyg och kunskaper som behövs för att påverka samhället och förändra världen. Du kan lita på att du blir sedd och kan utvecklas hos oss! 
Skolan finns på tre adresser i Malmö: på Kvarnbyvägen, på Friisgatan och på Scheelegatan.

Läs mer om skolan

Postadress:
Kvarnby folkhögskola
Kvarnbyvägen 68
212 36 Malmö

Telefon: 040-6028700
E-post: info@kvarnby.se
Webbadress: http://www.kvarnby.se/