Innebörden av en aktör är någon som tar hänsyn till alla människors bästa, inklusive sitt eget. Du kan vara en aktör på flera olika sätt, genom att vara aktiv i samhället eller i kultursammanhang.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: 15 november 2019

Lediga platser: Ja

Kostnader: 600:-/termin för material, en del gemensamma aktiviteter samt försäkring

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 7 jan 2020 - 5 jun 2020

Kontakt:
Jimi Sundling

Telefon: 040/671 51 00
E-post:
j.sundling@malmofolkhogskola.se

OBS!
Ansök senast 15 november 2019

Vi bjuder här in dig till en utbildning som ger dig en fördjupad kunskap kring samhälls- och kulturfrågor. Vi arbetar ämnesövergripande och utgår från ett helhetsperspektiv med teman som rör vår samtid. Arbetet under profiltiden kommer att ge dig färdigheter och insikter som du kommer att ha nytta av hela livet.

Utöver profilämnet aktör läser du gymnasiegemensamma ämnena svenska, engelska, matematik, samhällskunskpa, historia, religion och naturkunskap vilka ger dig behörigheter för fortsatta studier på universitet och högskolor.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://www.malmofolkhogskola.se/kurser/aktor/