Inkludera flera- en metodkurs i förändringsarbete - distans

Malmö folkhögskola


Ansökan stängd
Kursen för dig som är nyfiken på förändringsarbete, som har ett samhällsengagemang och som vill få kunskap om metoder för ett mer inkluderande samhälle.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
4 obligatoriska träffar
3 frivilliga nätträffar

Studietakt: 50%

Längd: 16 veckor

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Behärska svenska och engelska i tal och skrift.

Kostnader: 200 kronor i bekräftelseavgift, som används på kursen i samband med träffar.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 19 feb 2020 - 10 jun 2020

Kontakt:
Jimi Sundling

Telefon: 040-6715100
E-post:
j.sundling@malmofolkhogskola.se

Vi välkomnar dig som är nyfiken på förändringsarbete, som har ett samhällsengagemang och som vill få kunskap om metoder för ett mer inkluderande samhälle. Du kanske studerar eller arbetar med socialt arbete, pedagogik, ledarskap, i föreningslivet eller på annat vis är en aktiv aktör i samhället. Genom denna kurs får du verktyg för och perspektiv på hur förändrings- och utvecklingsarbete kan genomföras på ett inkluderande sätt.  

Kursbeskrivning

Kursen vilar på en grundtanke inom folkhögskolan, att vi lär i mötet med andra och av varandra. I kursen kommer vi att utforska hur förändring och utveckling kan ske genom samarbete och inkludering. Vi kommer arbeta med texter, workshops, observationer och analysmetoder. De metoder och perspektiv som är i fokus för kursen är normkritik och deltagarorienterad aktionsforskning, även kallad participate action research (PAR).

Normkritik handlar om att synliggöra, ifrågasätta och utmana begränsande strukturer och normer. Normkritiken syns idag framför allt inom civilsamhället och skolan i form av normkritisk pedagogik. Deltagarorienterad aktionsforskning har sitt ursprung inom folkbildningen, där forskningscirkeln och Paulo Freires medvetandegörande pedagogik ligger till grund. Metoden syftar till att inkludera berörda grupper i forskning och utveckling. Metoden används bl.a. inom medborgarrättsrörelsen i USA, hos lantarbetare i Brasilien, inom företagsvärldens i Sydostasien samt inom genusforskning i Europa.

Genom kursen kommer vi utforska hur normkritik och deltagarorienterad aktionsforskning kan vara framgångsfaktorer även inom andra områden.  Kursen genomförs i samarbete med SPARC (Swedish Participate Action Research Center). http://sparc.nu/


Frågor vi vill besvara under kursen är:
Hur förhåller vi oss till normer i samhället?
Hur får vi med underrepresenterade grupper i forskning och förändringsarbete?
Hur jämnar vi ut maktförhållanden inom en grupp?
Hur kan vi skapa ett samhälle där alla får ta plats och kan komma till tals?
Hur kan du använda kursens metoder i din vardag?


Kursen vänder sig till dig som behärskar svenska och engelska i tal och skrift, samt

- studerar eller arbetar med socialt arbete, pedagogik eller ledarskap
- är engagerad i föreningslivet och/eller i civilsamhället
- är intresserad av metoder för förändring och inkludering


I kursen ingår, förutom nätträffar, fyra obligatoriska helgträffar förlagda på Malmö folkhögskola den 29 februari, 21 mars, 18 april samt 16 maj. Då håller vi workshops där ni får möjlighet att fördjupa er i olika metoder. Mellan kurstillfällena förväntas du läsa angiven litteratur samt skriva inlämningsuppgifter. Efter genomförd och avslutad kurs får du ett intyg. Kursen går att kombinera med andra studier eller arbete.