I de äldres tjänst: Certifierad äldreassistent

Malmö folkhögskola


Ansökan stängd

Är du nyfiken på att arbeta inom äldrevården eller Hemtjänsten? På Malmö folkhögskola har du nu möjligheten att under 17 veckors få en grundutbildning i hur vi bemöter och ger omsorg åt våra äldre. Efter kursen kan du titulera dig Certifierad äldreassistent. I kursen ingår 4 veckors praktik.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 17 veckor

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Kostnader: 400 kronor som täcker material och försäkringskostnader

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskolenivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 24 aug 2020 - 18 dec 2020

Kontakt:
Gunilla Strand

Telefon: 040-6715100
E-post:
g.strand@malmofolkhogskola.se

Kursbeskrivning

Att arbeta inom äldrevården och hemtjänsten ställer vissa krav på bemötanden och omvårdnad. I vår utbildning på 17 veckor får du mycket du kan ha glädje och nytta av i ditt möte med äldre. Vi varvar teori med praktik och avslutar sedan utbildningen med en veckas summering, reflektion och utvärdering.

Kursinnehåll

- Grunder i att arbeta inom hemtjänst och äldreomsorg.
- Självkännedom, reaktioner och försvar.
- Central terminologi och begrepp inom hemtjänst och äldreomsorg.
- Fysisk och psykisk hälsa/ohälsa.
- Omsorg, livskvalitet och välbefinnande.
- Etik, kommunikation och bemötande.
- Kontakt med anhöriga.
- Olika samtalsmodeller, stödjande, motiverande, informerande, undersökande…
- Basala hygienrutiner och att arbeta med att förhindra smittspridning.
- Bemöta brukare med förvirring, ångest eller depression.
- Brukare, personal, team, verksamhet och samhälle i en helhet.
- Vård i livets slutskede och att möta människor i sorg.
- Brukarsäkerhet, fall och fallprevention.
- Arbetsmiljö och ergonomi.
- Motion, näring och kost för äldre.
- Lagar och författningar.
- Första hjälpen.
- Dokumentation.

Praktik

Under praktikveckorna får du möjlighet att prova på att jobba inom hemtjänsten eller äldrevården och förankra den kunskap du inhämtat under dina teoriperioder. Enligt arbetsförmedlingens analys och prognos finns mycket goda möjligheter till arbete inom äldreomsorg och hemtjänst.

 

Länk till kursen på skolans webbplats
https://www.malmofolkhogskola.se/kurser/i-de-aldres-tjanst/