I de äldres tjänst: Certifierad äldreassistent

Malmö folkhögskola


Ansök nu

Är du nyfiken på att arbeta inom äldrevården eller Hemtjänsten? På Malmö folkhögskola har du nu möjligheten att under 17 veckors få en grundutbildning i hur vi bemöter och ger omsorg åt våra äldre. Efter kursen kan du titulera dig Certifierad äldreassistent. I kursen ingår 4 veckors praktik.

Vill du veta mer erbjuder vi ett antal informationsträffar på skolan där du kan träffa kursansvarig lärare och ställa frågor kring utbildningen. Följande måndagar kl 12.30 finns vi tillgängliga; 2/11, 9/11, 16/11, 23/11 samt 30/11. Föranmäl dig via telefon till 040-671 51 00. Varmt välkommen!

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 17 veckor

Ansök senast: 30 nov 2020

Lediga platser: Ja

Kostnader: 400 kronor som täcker material och försäkringskostnader

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskolenivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 11 jan 2021 - 10 maj 2021

Kontakt:
Gunilla Strand

Telefon: 040-6715100
E-post:
g.strand@malmofolkhogskola.se

OBS!
Ansök senast 30 nov 2020

Kursbeskrivning

Att arbeta inom äldrevården och hemtjänsten ställer vissa krav på bemötanden och omvårdnad. I vår utbildning på 17 veckor får du mycket du kan ha glädje och nytta av i ditt möte med äldre. Vi varvar teori med praktik och avslutar sedan utbildningen med en veckas summering, reflektion och utvärdering.

Krav

Du bör ha;

– goda kunskaper i svenska språket, lägst Svenska grund
– vara fysiskt frisk då arbetet kan vara fysiskt krävande
– ha ett genuint intresse av att arbeta med äldre

Kursinnehåll

- Grunder i att arbeta inom hemtjänst och äldreomsorg.
- Självkännedom, reaktioner och försvar.
- Central terminologi och begrepp inom hemtjänst och äldreomsorg.
- Fysisk och psykisk hälsa/ohälsa.
- Omsorg, livskvalitet och välbefinnande.
- Etik, kommunikation och bemötande.
- Kontakt med anhöriga.
- Olika samtalsmodeller, stödjande, motiverande, informerande, undersökande…
- Basala hygienrutiner och att arbeta med att förhindra smittspridning.
- Bemöta äldre med förvirring, ångest eller depression.
- Den äldre, personal, team, verksamhet och samhälle i en helhet.
- Vård i livets slutskede och att möta människor i sorg.
- Den äldres säkerhet, fall och fallprevention.
- Arbetsmiljö och ergonomi.
- Motion, näring och kost för äldre.
- Lagar och författningar.
- Första hjälpen.
- Dokumentation.

Praktik

Under praktikveckorna får du möjlighet att prova på att jobba inom hemtjänsten eller äldrevården och förankra den kunskap du inhämtat under dina teoriperioder. Enligt arbetsförmedlingens analys och prognos finns mycket goda möjligheter till arbete inom äldreomsorg och hemtjänst.

 

Länk till kursen på skolans webbplats
https://www.malmofolkhogskola.se/kurser/i-de-aldres-tjanst/