Munka folkhögskola, filial Perstorp

Skolans profil är hälsa, natur, kultur och dessa områden integreras i undervisningen.

Munka folkhögskola

Folkhögskolan i Perstorp är en filial till Munka folkhögskola i Munka Ljungby.

Här hos oss kan du läsa ALLMÄN KURS!

Folkhögskolan är den skolform i Sverige som har längst erfarenhet av vuxenutbildning. Vår undervisning baseras på en helhetssyn på kunskap, där förståelse av sammanhang poängteras. Som kursdeltagare på folkhögskola förväntas du ta ansvar för dina egna studier i stor utsträckning.
Vi använder oss av inlärningsmetoder som passar vuxna. Även om olika arbetsformer förekommer ligger tyngdpunkten på, att i samarbete med andra, söka kunskap och lösa problem. Det finns tid för både reflektion och analys. Dialogen mellan lärare och kursdeltagare är mycket viktig. Alla har rätt att komma till tals och bli lyssnade på, och det handlar om att lära in, inte lära ut. 
Alla kursdeltagare har en mentor som hjälper dig och tillsammans med dig följer upp dina studier utifrån en individuell studieplan. 
Behöver du vägledning om framtida karriär- och studieväg så har du tillgång till vår studie- och yrkesvägledare.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Filialen är tillgänglig för rörelsehindrade.

Hitta hit

Postadress:
Stockholmsvägen 40
284 32 Perstorp

Telefon: 0435-300 84

E-post:
maria.osterlin@munkafolkhogskola.se

Webbadress:
www.munkafolkhogskola.se

Huvudman:
Föreningen Nordvästra Skånes folkhögskola
http://www.munkafolkhogskola.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR