Vi är stolta över att erbjuda en hälsoutbildning på 3 terminer. En bred och innehållsrik utbildning som ger dig färdigheter, kunskaper och kompetens till att möta utmaningarna inom hälsobranschen.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Grundläggande/allmän behörighet för yrkeshögskolestudier

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 17 aug 2020 - 22 dec 2021

Kontakt:
Andreas Carlson

Telefon: 072-222 59 76
E-post:
andreas.carlson@munkafolkhogskola.se

Hälsocoachutbildningen på Munka folkhögskola är en yrkesinriktad utbildning.

Ansök senast 15 maj på vår webbplats!

Hos oss kan du bli diplomerad Personlig tränare (PT), Kostrådgivare,
Stresscoach och Massör. Du kan dessutom Certifiera dig som PT och
Kostrådgivare enligt branschrådet för hälsa.

Inträdeskrav är grundläggande behörighet.

Kursinnehåll
Kursen är uppbyggd kring övergripande ämnen som: coachning, anatomi, fysiologi, psykologi, kommunikation, kost- och näringslära, friskvård och folkhälsa, fysisk aktivitet och träningslära. 

Inom dessa ämnesområden ryms olika delkurser som ger såväl teoretisk kunskap som praktisk färdighet för ett yrke inom friskvård- och hälsosektorn. Du kan bli personlig tränare, kostrådgivare, stresscoach, hälsoinspiratör, och föra motiverande samtal kring stress- och livsstilsvanor.

Arbetsformer

Studierna bygger till stor del på den enskilde kursdeltagarens
delaktighet, varför vi ställer höga krav på aktiv närvaro i utbildningen. Vi
ser lärandet som en process, där kompetenta pedagoger stimulerar och
utmanar kursdeltagarna och ser mötet mellan människor som en mycket
viktig faktor för att lärandet förankras och fördjupas. Undervisningen
betonar därför samtalet som metod för kunskaps- attityd- och
beteendeförändring. Som hälsocoach krävs kunskap och förståelse kring
människan, både fysiologiskt, psykologiskt och socialt. Vår ambition är
att främja en individuell utveckling där kursdeltagarna utmanas att
komma till insikt om sig själv och omvärlden. Efter aktivt genomförd utbildning utfärdas ett detaljerat kursintyg.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Utbildningen ger förutsättningar till att kunna arbeta professionellt som Hälsocoach, PT, Kostrådgivare, Stresscoach och Massör.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.munkafolkhogskola.se/hc/index.html