Allmän kurs - Basinriktning

Munka folkhögskola


Ansök nu
Läs in behörigheter i individuell studietakt. En tredjedel av tiden är studier i mindre grupp med extra stöd. Hjälp med att använda kompensatoriska hjälpmedel, som rättstavningsprogram, talsyntes etc

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 9 jan 2020 - 18 dec 2020

Kontakt:
Lise-Lotte Andersson

Telefon: 0431 - 43 20 10
E-post:
lise.lotte.andersson@munkafolkhogskola.se

För dig som söker ett alternativ för fortsatta studier och vill skaffa behörighet för att söka vidare till högskolan.

Du arbetar i de grupper som motsvarar din kunskapsnivå. Arbetsformerna varierar, men vi arbetar med olika lärstilar. Tyngdpunkten ligger på att, i samarbete med andra, söka kunskap och lösa problem. Du har gott om tid för både reflektion och analys. Studietakten är lugnare och studiegrupperna är oftast mindre än i annan vuxenutbildning. Du förväntas ta ett stort ansvar för dina egna studier.

Inriktningen är 1-3 år.

Behöver du studera mer än ett år på Allmän kurs kan du byta inriktning efter det första läsåret.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
För dig som vill skaffa behörighet för att söka vidare till högskola/universitet

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.munkafolkhogskola.se/allmk/index.html