Arbete med integration; KURSEN INSTÄLLD

Önnestads folkhögskola


Ansökan stängd

För personal i integrationsarbete vid Önnestads folkhögskola är för dig som redan arbetar inom integrationsverksamhet eller flyktingmottagande.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs, Yrkesutbildning

Träffar:
12 obligatoriska träffar

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Behörighetskrav: Behörighet för studier vid Yrkeshögskola eller motsvarande. Anställning/timanställning inom integration, migration eller motsvarande. Ålder från 20 år.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 16 aug 2018 - 5 jun 2019

Kontakt

Telefon:
E-post:

För personal i integrationsarbete

 

Modifierad distansutbildning, heltid.

 

Integrationsutbildningen en vid Önnestads folkhögskola är för dig som redan arbetar inom integrationsverksamhet eller flyktingmottagande.

Syftet med kursen är att du ska få kunskaper om de faktorer som påverkar integrationen och därmed en större trygghet i din yrkesroll.

Kursen, som är eftergymnasial, ges som modifierad heltidsutbildning på distans där ditt arbete räknas som en del av utbildningen. Ingen ytterligare praktik ingår.

Under kurstiden ingår 8 obligatoriska träffar på Önnestads folkhögskola. Möjlighet till internatboende finns vid träffarna. Se höstens datum nedan. Vårens datum meddelas vid kursstart.

Moment som bland annat ingår i utbildningen är:

Psykologi, socialpsykologi och pedagogik

Religion, kultur och människosyn

Genus och jämställdhet

Kommunikation och samtal

Branschkännedom; Samhällssystem, migration och asylprosesser

Undervisningen sker i form av föreläsningar, grupparbeten och övingar vid träffarna. Mellan träffarna arbetar du med förelagda uppgifter samt praktiserar, i förekommande fall, det som tagits upp vid undervisningstillfället. Du studerar också litteratur kopplat till ett flertal område. Denna del av kursen är nätbaserad då du också har tillgång till dina lärare för råd, stöd och handledning.

Behörighetskrav:

Behörighet för studier vid Yrkeshögskola eller motsvarande.

Anställning/timanställning inom integration, migration eller motsvarande.

Sista datum för ansökan: 15 maj.

Ansök här (länk till ansökan)

Bifoga personligt brev, CV och betyg.

Datum för vilka dagar kursträffar hösten 2018 kommer snart.

Alla träffar är tre dagar, måndag - onsdag, sista veckan i månaden.

Måndag- tisdag klockan 9.00-17.00, onsdag klockan 9.00-14.30. Det kan förekomma obligatoriska aktiviteter kvällstid måndag och tisdag.

Träff 1                                  augusti

Träff 2                                  september

Träff 3                                  oktober

Träff 4                                   november