Lärarassistent - 1 årig yrkesutbildning

Önnestads folkhögskola


Ansökan stängd
I rollen som lärarassistent kommer du att bidra till att skapa en trygg skolgång för eleverna, arbeta med att förbättra resultaten i skolan samt bidra till ökad närvaro och minskade avhopp.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: - Slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande med behörighet till yrkeshögskola - Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2 - Samhällskunskap 1a2 eller 1b - Meriterande är arbetsliverfarenhet (minst 1år sammanhängande)

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 19 aug 2019 - 5 jun 2020

Kontakt:
Terese Gustafsson

Telefon: 044-7850110
E-post:
terese.gustafsson@onnestadsfolkhogskola.se

Lärarassistent

Lärarassistentens uppdrag är att vara en extra resurs som skapar trygghet och ger stöd i klassrummet, i korridoren och på rasterna. I rollen som lärarassistent kommer du att göra skillnad för eleverna i skolan genom att vara en avlastning för lärarna. Som lärarassistent kan du även bidra till att skapa en bra gruppdynamik och sammanhållning samt motverka mobbning och utanförskap.

Du kommer att fungera som en bro mellan elev och lärare, och mellan lärare och

arbetslag/rektor. Du kan hjälpa till med att hantera konflikter, att se till att alla elever blir sedda och hörda samt medverka till att de får det stöd de har behov av.

Lärarassistenten kommer också att vara ett administrativt stöd för läraren i det pedagogiska arbetet. Du ska även kunna lägga upp ditt eget arbete med elever i grupper med hjälp och stöd av lärarens pedagogiska planering.

Andra uppgifter lärarassistenten kan bidra med är till ex: Frånvarorapportering, att förbereda teknisk utrustning inför undervisning, att åka med på utflykter, att vara extra rast- eller matvakt och att erbjuda studiestöd till eleverna. Lärarassistenten kan även vara behjälplig med att rätta enkla prov enligt överenskommelse med läraren.

 

Utbildningen till lärarassistent på Önnestads folkhögskola kommer att ge kunskaper i hur elevernas pedagogiska och sociala utveckling fungerar samt hur skolans organisation är uppbyggd. Du kommer under utbildningen att omsätta dina teoretiska kunskaper till praktiska under flera perioder av praktik.

Ur kursinnehållet:

 Skolans organisation och värdegrund

 Skoljuridik, styrdokument mm

 Pedagogik, pedagogisk grundsyn

 Barn och ungas lärande

 Ledarskap och kommunikation

 Lågaffektivt bemötande

 Konflikthantering

 Socialpsykologi

 Utvecklingspsykologi

 Specialpedagogik

Studietakt 100%, ca 25% praktik

För att kunna delta fullt ut i undervisningen behöver du ha med dig en dator. Har du inte någon egen kommer du att kunna hyra en av skolan.