Socialpedagog 2-årig yrkesutbildning

Önnestads folkhögskola


Ansökan stängd
Ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter inom aktuella behandlingsmodeller. De teoretiska studierna blandas med långa arbetsplatsförlagda utbildningsperioder. Ger utbildning för arbete på behandlingshem, familjevårdshem, skoldaghem och liknande.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 2 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: 3 år gymnasium eller motsvarande, behörighet till yrkeshögskola, arbetslivserfarenhet/livserfarenhet är meriterande. Till ansökan ska bifogas foto, CV och personligt brev. (Går ej att komplettera efter den 15:e april)

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 19 aug 2019 - 5 jun 2020

Kontakt:

Telefon:
E-post:

2-årig eftergymnasial yrkesutbildning

Att arbeta som socialpedagog är ett kvalificerat socialpedagogiskt arbete med barn, ungdomar eller vuxna som lever i social problematik, inte sällan i kombination med drogmissbruk och/eller kriminalitet. Du som vill arbeta som socialpedagog kommer att möta krav och förväntningar från många olika håll. På privata HVB med få medarbetare till större statliga- eller regionala/landstingsinstitutioner och kommunal verksamheter och skolor blir dina insatser mycket skiftande och ofta med praktiskt innehåll.

Många arbetsplatser lägger stor vikt vid samtalsbehandling och olika program för färdighetsträning, andra lägger därutöver till praktiskt arbete och familjeliknande boende där du kanske arbetar flera dygn i sträck. Oftast arbetar du i grupp och delar ansvaret med flera arbetskamrater. Ibland måste du själv vara ledare, kunna ta initiativ och fatta beslut. För klienter/elever i behandling är du förebild, pedagog och behandlare men kanske framförallt medmänniska.

I utbildningen, som funnits sedan 1985, poängteras täta och återkommande kontakter med branschen. Vi lägger i vår utbildning särskilt stor vikt vid detta och genom långa arbetsplatsförlagda perioder får du täta och återkommande kontakter med yrkesområdet. För att göra en bra arbetsinsats behöver du också ha en trygg och stabil personlighet, god empatisk förmåga och goda kunskaper i ämnesområdet. Utbildningens teoretiska och praktiska innehåll innehåller många sådana moment. Därmed anser vi att vi ger dig goda möjligheter att aktivt utveckla en professionell hållning som socialpedagog.

Ansökan och antagning

Om Du uppfyller behörighetskraven kallas Du till någon av intervjudagarna i vecka 19, 20 eller 21. Intervjun genomförs av lärare och elever på utbildningen. Därefter gör lärarna en slutlig bedömning av Din mognad och lämplighet sammanvägt med Dina betyg och arbetslivserfarenheter. Besked om antagning får Du i vecka 25.

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar själv kurslitteratur och annat studiematerial, liksom kostnader för studiebesök och studieresor. Vi beräknar dessa kostnader till ca 5000 kr per läsår.
Sista ansökningsdag är 15 April. (Går ej att komplettera efter den 15:e april)

Behörighetskrav

  1. Behörighet för studier vid Yrkeshögskola – eller motsvarande
  2. Svenska 2 eller svenska som andra språk 2
  3. Drogfri minst 3 år
  4. Av bifogat CV skall Dina arbetslivserfarenheter framgå
  5. Till Din ansökan skall bifogas ett personligt brev
Gå in på vår hemsida, fliken långa kurser, Socialpedagog 2-årig yrkesutbildning där får du mer information om utbildningens kursplan.