Vård och omsorgsutbildning äldre och psykiatri

Önnestads folkhögskola


Ansökan stängd
En utbildning för dig som gärna vill arbeta inom äldreomsorgen men som saknar en omvårdnadsutbildning. Utbildningen är på 2 år och motsvarar de kurser som ges på gymnasieskolans vård och omsorgsprogr.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 2 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Bifoga ett personligt brev och grundskolebetyg eller motsvarande. Behöriga sökande kallas på antagningsintervju.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 19 aug 2019 - 5 jun 2020

Kontakt:

Telefon:
E-post:

Vård och omsorgsutbildning

En utbildning för dig som gärna vill arbeta med omvårdnad men som saknar en utbildning. Utbildningen är på 2 år och motsvarar de kurser som ges på gymnasieskolans vård- och  omsorgsprogram. Här studerar du tillsammans med andra, utvecklas i gemenskap och får en utbildning där det finns mycket goda möjligheter till arbete. Du studerar nära dina lärare och kurskarater.

Teori varvas med praktik genom hela utbildningen. Du kan komplettera med ytterligare ett år med allmänna ämnen för att få grundläggande behörighet till högskola/universitet. Vi arbetar också med grunder i teckenspråk. 

Kursinnehåll

Vård och omsorgsarbete 1

Hälsopedagogik

Medicin 1

Etik och människans villkor

Psykiatri 1

Psykologi 1

Specialpedagogik 1

Vård och omsorgsarbete 2

Vård och omsorg vid demenssjukdomar

Äldres hälsa och livskvalitet

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

Samhällskunskap 1a1

Samhällskunskap 1b

Psykiatri 2

Samhällsbaserad psykiatri

Grunder i teckenspråk

Folkhögskolan är en annorlunda skolform där vi arbetar tillsammans för att nå dina mål.

Vi blandar de pedagogiska arbetsformerna – grupparbeten, individuella övningar, föreläsningar, praktik och studiebesök.

Alla deltar i skolans gemensamma aktiviteter som t.ex. temadagar.