Lärarassistent - 1 årig yrkesutbildning

Önnestads folkhögskola


Ansökan stängd
I rollen som lärarassistent kommer du att bidra till att skapa en trygg skolgång för eleverna, arbeta med att förbättra resultaten i skolan samt bidra till ökad närvaro och minskade avhopp.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: - Slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande med behörighet till yrkeshögskola - Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2 - Meriterande är arbetslivserfarenhet (minst 1 år sammanhängande)

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 17 aug 2020 - 11 jun 2021

Kontakt:
Terese Gustafsson

Telefon: 044-7850110
E-post:
terese.gustafsson@onnestadsfolkhogskola.se

Lärarassistent

Lärarassistentens uppdrag är att vara en extra resurs som skapar trygghet och ger stöd i klassrummet, i korridoren och på rasterna. I rollen som lärarassistent kommer du att göra skillnad för eleverna i skolan genom att vara en avlastning för lärarna. Som lärarassistent kan du även bidra till att skapa en bra gruppdynamik och sammanhållning samt motverka mobbning och utanförskap.

Du kommer att fungera som en bro mellan elev och lärare, och mellan lärare och arbetslag/rektor. Du kan hjälpa till med att hantera konflikter, att se till att alla elever blir sedda och hörda samt medverka till att de får det stöd de har behov av.
Lärarassistenten kommer också att vara ett administrativt stöd för läraren i det pedagogiska arbetet. Du ska även kunna lägga upp ditt eget arbete med elever i grupper med hjälp och stöd av lärarens pedagogiska planering.

Andra uppgifter lärarassistenten kan bidra med är till ex: Frånvarorapportering, att förbereda teknisk utrustning inför undervisning, att åka med på utflykter, att vara extra rast- eller matvakt och att erbjuda studiestöd till eleverna. Lärarassistenten kan även vara behjälplig med att rätta enkla prov enligt överenskommelse med läraren.

Utbildningen till lärarassistent på Önnestads folkhögskola kommer att ge kunskaper i hur elevernas pedagogiska och sociala utveckling fungerar samt hur skolans organisation är uppbyggd. Du kommer under utbildningen att omsätta dina teoretiska kunskaper till praktiska under flera perioder av praktik.

Ur kursinnehållet:
Skolans organisation och värdegrund
Skoljuridik, styrdokument mm
Pedagogik, pedagogisk grundsyn
Barn och ungas lärande
Ledarskap och kommunikation
Lågaffektivt bemötande
Konflikthantering
Socialpsykologi
Utvecklingspsykologi
Specialpedagogik

Studietakt 100%, ca 25% praktik

För att kunna delta fullt ut i undervisningen måste du ha tillgång till en dator. Har du inte någon egen kommer du att kunna hyra en av skolan.