Elev- och Lärarassistent 1 årig yrkesutbildning

Profilkurs, Yrkesutbildning Önnestads folkhögskola
Ansökan stängd
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1 år
 • Ansök senast:
  Ansökan är stängd
 • Kurstyp:
  Profilkurs, Yrkesutbildning

I rollen som elev- och lärarassistent kommer du att bidra till att skapa en trygg skolgång för eleverna, arbeta med att förbättra resultaten i skolan samt bidra till ökad närvaro och minskade avhopp.

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: - Slutbetyg/examensbevis från gymnasiet eller motsvarande med behörighet till yrkeshögskola - Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2 - Meriterande är arbetslivserfarenhet (minst 1 år sammanhängande)

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 22 aug 2022 - 2 jun 2023

Kontakt: Önnestads folkhögskola

Telefon: 0447850100

E-post:
info@onnestadsfolkhogskola.se

Elev- och lärarassistent utbildning 1 år

Elev- och lärarassistenten räknas som en resurs i skolans värld. Skolresursens arbete är att hjälpa elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen. Det kan också handla om att vara ett administrativt stöd för läraren och avlasta i det pedagogiska arbetet genom att ta hand om praktiska och administrativa göromål.

De elever som behöver stöd är t ex elever med läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och/eller olika typer av funktionsnedsättningar. Arbetsuppgifterna kan variera mycket och det gör arbetet omväxlande och givande för den som vill arbetamed barn- och ungdomar. Jobbet ställer också krav på både kompetens och personliga egenskaper hos de som arbetar i yrket.

Vår kurs varvar teoretisk och praktisk undervisning. Vid praktiskt arbete finns alltid en handledare med för varje kursdeltagare vid respektive arbetsplats.

Kursens syfte
Vi vill att deltagaren efter avslutad kurs ska ha goda kunskaper om, och förståelse för hur välfungerande pedagogiska och sociala förutsättningar skapas för elever i behov av stöd. Deltagaren ska kunna vara del i det pedagogiska och sociala arbetet på en skola.

Kursens mål, kunskap och förståelse:
om det svenska skolsystemet i alla stadier och former samt lagar och riktlinjer som gäller alla som jobbar med barn i skola.
för olika pedagogiska modeller och teorier som lärare använder sig av i olika sammanhang.
för samspelet mellan elevers sociala situation, levnadsvillkor, fysiska och psykiska hälsa samt funktionsförmåga i förhållande till skolans krav och förväntningar.
om ledning, organisering, samhällets ansvar och om professionell förhållningsätt.
Kunskaper om sociala problem och uppföljning av socialt arbete samt socialpedagogiskt arbete.

Kursinnehåll och struktur
Undervisningen består av föreläsningar, självständigt arbete individuellt och i grupp, obligatoriska presentationer, praktiska övningar mm
I utbildningen ingår praktik, 29 veckor under hela läsåret (ca 25%) i skolverksamheter i kommun eller annan huvudman. Under praktikdagarna skriver deltagarna reflektioner i loggbok. Deltagarna har möjlighet att själva ordna praktikplats förutsatt att den går i linje med kursens form och syfte. För att börja utbildningen måste deltagaren inkommit med ett utdrag ur belastningsregistret som kan godkännas enligt skollagen.

Kursplan
● Skolans organisation och värdegrund
● Skoljuridik, styrdokument
● Pedagogiska teorier och praktiker
● Pedagogiskt ledarskap
● Pedagogiskt arbete, APL ingår
● Lärande och utveckling
● Kommunikation
● Hälsopedagogik
● Socialpedagogik
● Specialpedagogik

Kursintyg
Kursintyg erhålls efter avslutad utbildning där det framkommer vilka kunskaper och kompetenser som deltagare förvärvat under kursen.

Slutbetyg/examensbevis från gymnasiet eller motsvarande
Svenska 2/svenska som andraspråk 2
(Meriterande är 1 års sammanhängande arbetslivserfarenhet)

Fler kurser inom: Elevassistent Lärarassistent

Önnestads folkhögskola

Välkommen till Önnestads folkhögskola. Är du sugen på att gå din egen väg? Folkhögskolan ger dig möjlighet att testa en annorlunda skolform. Här kan du prova nya ämnesinriktningar och utveckla både din personlighet och kompetens. Allmänna kurser eller yrkesinriktade kurser - satsa på dig själv och välj Önnestads folkhögskola! Skolan är utrustad för hörselskadade.

Läs mer om skolan

Postadress:
Önnestads folkhögskola
Byagatan 30
291 73 Önnestad

Telefon: 044-785 01 00
E-post: info@onnestadsfolkhogskola.se
Webbadress: http://www.onnestadsfolkhogskola.se/