Agera för klimatet: Klimatprat och Handlingskraft - distans

Ansökan stängd

Agera för klimatet: Klimatprat och Handlingskraft - distans

Österlens folkhögskola

Ansökan stängd

Vill du agera för klimatet men vet inte var du ska börja? Vill du ha verktyg för att kunna prata om klimatförändringar med andra? Inspireras du av att resa och lär dig av att möta människor? Då är det här kursen för dig!

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
3 frivilliga träffar
8 frivilliga nätträffar

Studietakt: 50%

Längd:

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Kostnader: Serviceavgiften är 300 kr, i denna ingår olycksfallsförsäkring samt arrangemang vid träffar.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 23 aug 2021 - 17 dec 2021

Kontakt:
Karin Edstedt

Telefon: 0417-28000
E-post:
karin.edstedt@osterlen.fhsk.se


å den här kursen får du verktyg att bli en del av förändringen! Vi utgår från vår egen drivkraft och diskuterar vad vi kan göra tillsammans för klimatet där vi bor och verkar.  Kursen baseras på böckerna “Klimatpsykologi: hur vi skapar hållbar förändring” och “Aktivt hopp” som vi läser och diskuterar tillsammans.

Vi reser till Sápmi för att utforska vilken roll skogsbruk, vindkraft, gruvdrift spelar i klimatomställningen. Under resan möter vi representanter för urfolket samerna och miljöorganisationer för att lära oss om förändringsarbete i praktiken och hur en kan organisera sig lokalt för klimaträttvisa och lokala ekosystem.

Kursen innehåller interaktiva workshops, grupparbeten, inlämningsuppgifter och föreläsningar. Kursen ges på distans, med helgträffar och en studieresa.

Har du en idé du vill genomföra men inte tagit tag i det ännu? Vill du agera för klimatet men vet inte var du ska börja? Nu har du chansen att göra det med stöttning från kurskamrater och kursledare! Kursen avslutas med ett grupprojekt, där du får utforma ett projekt som ska bidra till klimatomställningen.

 Kursens delmoment: 

  1. Introduktion (1 vecka)
  2. Klimatpsykologi och att prata om klimatet (5 veckor)
  3. Handlingskraft och aktivt hopp (4 veckor)
  4. Studieresa till Sápmi (preliminärt 1-12 november)
  5. Grupprojekt (4 veckor)

Närträffar
Vi har tre närträffar under kursen (preliminära datum är 28-29/8, 9-10/10, 11-12/12). Träffarna äger rum på Österlens Folkhögskola, i Tomelilla, Skåne.
Under träffarna får du möjlighet att utbyta tankar och idéer med ämneskunniga föreläsare på plats och online. Tillsammans diskuterar vi kursens innehåll, lär känna varandra och förbereder den kommande studieresan till Sápmi. Om det är möjligt gör vi studiebesök på vackra Österlen. I mån av plats finns det möjlighet att bo på skolans internat under träffarna. Träffarna är inte obligatoriska men innehållsrika – så vi uppmuntrar dig att delta om du har möjlighet. Om det inte är möjligt att genomföra träffarna på folkhögskolan pga. Covid-19 kommer träffarna att ske digitalt.

Studieresa till Sápmi
I kursen ingår en frivillig studieresa till Sápmi (preliminära datum är 1-12 november). Preliminära resmål är Älvsbyn, Jokkmokk, Kiruna och Abisko. Studieresan är frivillig och bekostas av deltagarna själva.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande resor. Om det bedöms som icke lämpligt att genomföra studieresan i november 2021 kan resan komma att skjutas fram eller ställas in.

Lärplattform
Vi arbetar via Google Classroom. Du får utskick om respektive delmoment med tillhörande kursmaterial och uppgift varannan vecka. Kursmaterialet består av strömmande videoföreläsningar, textutdrag, poesi, musik, och filmer. En del av materialet kommer att vara på engelska. Vi kommer att “mötas” via Meet-appen på Google Classroom för att ha samtal om det vi har lärt oss och reflekterat kring utifrån delmomentens frågeställningar. Gästföreläsningar kan också ges via Google classroom.

Preliminära hålltider för kursen:

23 augusti: kursstart

28-29 augusti: helgträff på Österlens folkhögskola

9-10 oktober: helgträff på Österlens Folkhögskola

1-12 november: studieresa till Sápmi

11-12 december: helgträff på Österlens Folkhögskola

17 december: kursen slutar

 

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs