Afrika - Samhälle, kultur, litteratur Nilen – Afrikas stora flod

Österlens folkhögskola


Ansök nu

På distanskursen Nilen – Afrikas stora flod lär vi oss om Nilen och alla de 11 kringliggande länderna. Varje land är unikt i sin relation till Nilen, därför fördjupar vi oss i ett land varje termin. Vår målsättning är att arrangera en resa på 2-3 veckor till landet vi studerar. Under vårterminen 2021 kommer kursens fokus att ligga på det antika Egypten.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
2 frivilliga träffar
10 frivilliga nätträffar

Studietakt: 50%

Längd: 20 veckor

Ansök senast: 15 november 2020

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Du måste ha fyllt 18 år för att bli antagen.

Kostnader: Kostnad för resa, viss litteratur. Serviceavgiften är 300 kr, i denna ingår olycksfallsförsäkring samt arrangemang vid träffar.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 25 jan 2021 - 11 jun 2021

Kontakt:
Jana Karlsson Nabudere

Telefon: 0417-28000
E-post:
Jana.nabudere@osterlen.fhsk.se

OBS!
Ansök senast 15 november 2020

Kursen pågår under 20 veckor och består av 10 delmoment. Delmomenten för kursen om Egypten kommer bland annat handla om Nilens källor, Nilen under faraonisk tid, introduktion till egyptologi, Egyptisk arkitektur, skönlitteratur, konst och skriftspråk.

Studieresa vårtermin 2021
På grund av osäkerheten kring Corona pandemin föreslår vi en kortare resa till  London med besök på British Museum med fokus på deras Egypten samling. Resan planeras till att ske under vecka 13-14.

 

Lärplattform
Vi arbetar via Google Classroom. Varannan vecka får du ett utskick om respektive delmoment med tillhörande kursmaterial och uppgift. Kursmaterialet består av Power-Point presentationer, strömmande videoföreläsningar, textutdrag, artiklar och bilder. I slutet av varje delmoment gör vi ett Quiz och ”möts” på distans via Meet-appen på Google Classroom och har samtal om det vi har lärt oss och reflekterat kring utifrån delmomentens. frågeställningar.

Träffar
Vi har två träffar under kursen, 27-28/2 och 22-23/5. Du får i samband med dessa utbyta tankar och idéer med ämneskunniga föreläsare online och på plats. I mån av plats finns det möjlighet att bo på skolans internat under träffarna, annars på närliggande vandrarhem. Datum kan ändras under kursens gång.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

En fördjupad kunskap om Afrika en kontinent fylld av länder, kulturer och människor med många olika bakgrunder.