På Konstgrafiklinjen har vi fokus på grafiska tekniker och uttrycket i den konstnärliga bilden. Du får arbeta med de flesta grafiska teknikerna, när vi går på djupet med olika material och metoder.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Antagningen sker efter bedömning av arbetsprover. Arbetsprover som ej följer kursanvisningarna kommer inte att bedömas. Sista ansökningsdag är 5 maj 2019. Välkommen med din ansökan!

Kostnader: 2100:- / termin. Ytterligare materialkostnader tillkommer på ca: 1500-3000:- /termin. Det material som köps på skolan skall betalas löpande under året. Vid kursstart medtag pennor, block, färg mm.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 19 aug 2019

Kontakt:
Max Andersson

Telefon: 040-55 62 00
E-post:
Max.Andersson@ostragreviefolkhogskola.com

Konstgrafiklinjen är en konstnärlig utbildning i den reproducerade bildens många uttryck och möjligheter. Genom att utforska en rad äldre och nyare tekniker för att trycka och mångfaldiga bilder, undersöker du ditt formspråk och konstnärliga uttryckssätt.

Genom utbildningen arbetar vi i de flesta klassiska grafiska teknikerna: torrnål, etsning, akvatint, monotypi, collografi, trä-/ linoleumsnitt, fotopolymer och screentryck. Men vi lägger också stor vikt vid nyare, digitala tekniker; undervisning sker i scanning, bildbehandlings- och illustrationsprogram samt i hantering av olika skrivare för utskrift av original till film, papper eller shabloner. Vid sidan av undervisningen i de grafiska teknikerna ligger stort fokus på din konstnärliga utveckling och genom utbildningen hjälper vi dig att hitta dina uttrycksformer och ditt bildspråk. Vi lägger vikt vid skissgenomgångar under arbetets gång. Kursen lägger stor vikt vid ditt eget engagemang och dina resultat under åren kommer att redovisas och ställas ut. Ibland inför klassen, ibland i större sammanhang. Utöver undervisning i olika grafiska tekniker- och metoder samt utvecklingen av ditt konstnärskap innehåller kursen även:

  • Gästlärare i ämnen som nontoxikförfarande, papperstillverkning eller speciella tekniker.
  • Gästkonstnärer som diskuterar sina och kursdeltagarnas bilder.
  • kurser i tredimensionell och rörlig bild.
  • Studiebesök i gallerier, konsthallar och konstnärsateljéer.
  • Varje vecka ägnar vi också till skiss, teckning och kroki.

 

UTBILDNINGENS MÅL ÄR:

att ge god orientering och kunskap om den reproducerade bildens tekniker, uttryck och möjligheter, att ge varje deltagare goda förutsättningar att utveckla och fördjupa sitt konstnärskap, hitta sitt bildspråk och lära sig behärska de verktyg som krävs, att ge deltagaren en bra förberedelse för högre konstnärliga studier.